PhenixAkademin erbjuder även påbyggnadsutbildning i Block, upp till 600 lärarledda lektioner och 185 stycken polykrester och oligokrester

Utbildningen innehåller den homeopatiska sjukdomsteorin, bemötande och behandling av patienter. Undervisning i den homeopatiska Materia Medica och homeopatiska läkemedel. Utbildningen bygger på Samuel Hahnemann`s (1755- 1843, grundaren av metoden homeopati) rena lära.

Totalt 50 undervisningsdagar med 350 lärarledda studietimmar på internat vid 16 tillfällen under 2 år, samt en extra dag på 8 timmar för sluttentamen. Egenstudier mellan de lärarledda tillfällena tillkommer med cirka 600 timmar. 
Undervisningen i Materia Medica omfattar 120 föreläsningstimmar och avhandla cirka 55 stycken polykrester och oligokrester.
Självstudierna i Materia Medica kan beräknas med cirka 100 sidor per vecka.
Skriftlig uppsats i varje enskilt delen inlämnas av eleven mellan varje utbildningstillfälle.

Mellan varje utbildningstillfälle ingår onlinemöte med hela klassen samt individuell handledning av lärare. 
Under utbildningen sker praktiska övningar med patienter på Phenixkliniken AB i Visby.

Diplom erhålls efter godkända mellan och slut tentamen.

Elever och lärare är under gällande tystnadsplikt.

Utbildningen går igenom:
Den homeopatiska läran och metoden, similieprincipen, föregångare och viktiga personer inom homeopatin, 

Historik och homeopatins utveckling. Herring princip, sjukdomens inre orsak, livskraften, homeopatiska läkemedels läran, läran i och om läkemedelsprövningar, den akuta- epidemiska- iatrogena och kroniska sjukdomar samt trauma och olycksfalls behandling, patient anamnes, ensidiga sjukdomar, undertryckning av symptom, kliniska patient behandlingar och övningsbeskrivningar, modaliteter, lokala symptom, sidosymptom, miasma-teorin och den kroniska sjukdomen, träning i att använda sig av Repereitoriet, grupparbeten i homeopati, orientering i forskningsmetodik, praktiskt patient arbete, examen, att start och driva företag, branschorientering och mycket mer.

Det är en grundutbildningen i den homeopatiska metoden, så utbildningen fokuserar på läran, metoden och teorin i ämnet homeopati.
Där största vikten läggs på förståelsen och kunskaper i den homeopatiska principen och metoden utifrån Samuel Hahnemann´s praktiska arbete.

Efter erlagd basmedicinskutbildning om 60 p. ger utbildningen behörighet till Homeopatiska yrkesförbund i Sverige.
Utbildningen följer ECCH`s utbildningsrekommendationer samt svenska rekommendationer.

Här kan du se de svenska rekommendationerna för utbildningskrav i ämnet homeopati (klicka på länken) Utbildningsplan.

Som lärare:
Monika Swärd började undervisa vid NMF-education 1995 i ämnet massage för att sedan ta över som huvudlärare i ämnet homeopati 1997. 
Undervisat som huvudlärare i homeopati på Näringsmedicinska Skolan och startade sin egen skola Phenix-Homeopati akademin 2012.
Monika är en omtyckt gästlärare och har föreläst vid bland annat Homeopatiforum i Göteborg och Helsingfors samt vid KAM-utbildning på Karolinska Institutet.
I mitten av 1990-talet hjälpte hon även föreningen Amurt att starta upp Homeopatiska kliniker i Rumänien och var lärare via “Overseas Training of London, College of Classical Homeopathy”.
Hon har arbetet med homeopati utifrån Samuel Hanhemanns lära och metod sedan 1993. Hon har fördjupat sig i den homeopatiska läran i från sin grundkunskap, som inte är så känd inom homeopatin i Sverige i dag. Har arbetet utifrån den metoden i sin dagliga praktiska verksamhet.
Monika är en driven föreläsare med stort engagemang att eleverna ska få en fördjupad kunskap i ämnet homeopati och framgångsrika terapeuter.

Även gästlärare kan komma att bjudas in vid behov.

Förkunskaper:

Den passar för dig som önskar fördjupning eller bara vill ha lite nya kunskaper och utbyte med kollegor i så fall går det bra att läsa valfria block i utbildningen. .

Behörighetskrav: Grundläggande och goda kunskaper i den homeopatiska läran.

Tid: Torsdag till lördag.
Klockan 10.00-18.00 varje dag.
Pris: 2 625 kr inkl. moms.

Diplom erhålls efter kursen.
Anmälan är bindande.

Anmälan eller frågor:
PhenixAkademin
Monika Swärd
Tfn: 0708-33 89 14
E-post: monika@phenix.se
Hemsida: www.phenix.se

Datum för lärarledda träffar:
2021
Torsdag till Lördag den 11-13 mars 2021 startar vi utbildningen.
Vi återkommer med övriga tider.

Undervisningstider:
Torsdagar: 10.00-18.00
Fredagar: 09.00- 17.00
Lördagar: 09.00- 17.00
Obligatorisk närvaro.

Kurslitteratur, obligatorisk.

Materia Medica Prima, prövningssymtom. Gert Eselböck. 2 250 kr

Homeopati enligt Hahnemann. Handbok i homeopatisk teori. 550 kr

Repertory of the Homeopathic Materia Medica. KENT J.T 350 kr

6:e Organon, Bo Ramme. 350 kr

The Chronic Diseases (theoretical part) S.H. Hanemann. 150 kr

Priserna är cirka priser inkl. moms och ingår ej i anmälningsavgiften.

Diplom erhålls efter godkänd utbildning.

Kostnad:
Hela utbildningen om 16 träffar och moduler 43 750 kr inkl. moms.
Det går bra med  stycken räntefria delbetalningar, á 1 420 kr inkl. moms i månaden.
Kostnader för obligatorisk kurslitteratur tillkommer.

Betalning:
Fakturor för utbildningen skickas per mejl vid inkommen anmälan. Inbetalning sker till Plusgiro, Nordea 649 35 86-9, märk med fakturans nummer.

Ångerrätt:
Vid avbokning av utbildning skall detta ske skriftligen till PhenixAkademin. Som bekräftar mottagandet av din avbokning genom att sända dig en avbokningsbekräftelse. Vid avbokning av utbildning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av utbildningspriset. Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningens start debiteras en avbokningsavgift på 50%. Avbokar du mindre än 24 timmar före utbildningens start eller uteblir helt från utbildningen utan att avboka utgår hel avgift. Du har rätt att sända någon annan i ditt ställe om du får förhinder. Full återbetalning av avgift sker om utbildningen inställes eller flyttas fram till annat datum.
Inställd kurs: Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha anmälningsavgiften innestående. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd. All återbetalning sker inom en månad.

Med reservation för ändringar

Anmälningsblankett: 

Kurskod: HomeVB21
Lediga platser: Ja, begränsat max antal på 8 st elever.

Fyll i dina uppgifter nedan
Anmälan är bindande.
Förnamn:
Efternamn:
Person eller org. nummer:
Adress:
Postnummer:
Postort:
Tfn:
E-post:

Företag:
Faktureringsadress:
Postnummer:
Stad:
Organisationsnummer:

Skickas till:
monika@phenix.se
eller skicka till:
Monika Swärd Albers
Bredgatan 3 E
621 57 VISBY