Information om Phenix-homeopati akademins yrkesutbildningar.

Utbildning i homeopati i Nyköping samt webinair.
Nu är hela utbildningen och undervisningsmaterialet uppdaterat, med nya texter, böcker och material. Även utformningen  och längden på utbildningen är i en ny anda, för att underlätta för dig som studerar. 

Att arbeta som Homeopat innebär att du får möta människor som söker för alla former av sjukdomar och symtom, allt från kroniska åkommor till mera akuta tillstånd. Du möter människan, dess livsöden och symtom. Att utbilda sig till Homeopat är inspirerande och motiverande!

BLOCK A- GRUNDUTBILDNING

GRUNDUTBILDNING i läkekonsten homeopati. BLOCK A
Träff 1: Start den 26 augusti 2024

Block A är grundutbildningen för dig som planerar din nya yrkeskarriär som homeopat eller för dig som redan har en utbildning i homeopati och vill repetera dina kunskaper.
Utbildningens mål är att eleven ska lära sig den grundläggande homeopatiska läkemetoden, historiken, teorin, läkemedlen och verktygen i ämnet. Under utbildningen lär vi ut hur man hanterar och behandlar akuta sjukdomar med homeopati samt de teoretiska förkunskaperna om behandling av de kroniska sjukdomarna.

SKOLTRÄFFAR

Upplägg: Utbildningen sker via distansstudier med nio (9) stycken skolträffar på fyra (4) dagar åt gången, samt en dag till sluttentamen. Den första och sista skolträffen sker på plats i Visby de övriga via online-länk med direktsända föreläsningar. Alla elever som kan och vill vara med fysiskt på plats är välkomna till samtliga skolträffar i Visby, även när vi har online föreläsningarna. Block A ger totalt 250 lärarledda timmar, plus 8 timmar till tentamen. Mellan varje tillfälle är det  gemensam handledning online. Eleven ska skriftligen lämna in en uppsats i respektive ämne/ kapitel och ett (1) övningsfall av patientberättelsen efter varje kurstillfälle, minst 14 dagar innan nästkommande.

Undervisningen hålls på svenska.

Studietakt: Vi träffas varannan månad, de exakta datumen kommer vi gemensamt överens om vid första träffen.
Träff 1: Start den 26 augusti 2024
under fem dagar i Nyköping. Resen av utbildningen sker i klassrumsundervisning online.
Samt 1 dag tentamen.

Undervisningstider:
Onsdagar: 10.00-18.00
Torsdagar: 09.00-17.00
Fredagar:   09.00-17.00
Lördagar:   09.00-16.00
Med avbrott för en timmes lunchrast per dag. 

UTBILDNINGENS MÅLBESKRIVNING & INNEHÅLL

Se Utbildningsplan
Ger totalt 250 lärarledda timmar, plus 8 timmar till tentamen. 
Undervisning i 65 homeopatiska läkemedel både polykester och obligokrester.
Tre (3) övningspatientfall per kurstillfälle. 
Teoretiska kunskaper och viss praktik i behandling av hus- och bruksdjur med homeopati.
Den homeopatiska läran och läkemetoden, homeopatins arbetsverktyg och böcker, similieprincipen, historiska föregångare och viktiga personers lära och utveckling inom homeopatin, Herings lag, sjukdomens inre orsak, livskraften, homeopatiska läkemedel läran, läran om läkemedelsprövningar, den akuta- epidemiska- iatrogena och kroniska sjukdomar samt trauma och olycksfalls behandling, patient anamnesen, behandling vid återbesöken, ensidiga sjukdomar, egentlig- och oegentlig sjukdom, undertryckning, läkningssymptom, kliniska patientbehandlingar och övningsbeskrivningar, modaliteter, miasma-teorin och den kroniska sjukdomen, träning i att använda sig av Repertoriet, grupparbeten i homeopati, orientering i forskningsmetodik, praktiskt patientarbete, examensuppsatser, att starta och driva företag, branschorientering och mycket mer.
Utbildningen följer svenska homeopatiförbunds antagningskrav för beviljat medlemskap i ämnet Homeopati. Utbildningen följer ECCHs utbildningsrekommendationer samt den svenska utbildnings planen i Homeopati (KAM-2000).
Diplom erhålls efter godkänd utbildning.

Med reservation för ändringar

ELVEVENS MÅL: Att behärska grunderna och teorin i den homeopatiska läkemetoden. Att kunna behärska behandling av akuta, epidemiska och trauma-sjukdomar. Ha teoretiska kunskaper och viss praktik i behandling av hus- och bruksdjur med homeopati.
Kunskap om att driva en praktik enligt svenska lagar och regler.
Efter godkänd examen i grundutbildning, block A, är eleven godkänd att studera vidareutbildningen Block B.  
Elever och lärare är under svenska lagar och rekommendationer gällande tystnadsplikt under och efter utbildningen.
Praktik: Eleverna uppmanas, att under vägledning av skolan, behandla enklare akuta åkommor hos bekanta under utbildningens gång. Samt erbjuds möjlighet att medverka på Phenix-akuten i Visby på plats eller online.
Förkunskaper: Utbildning är främst anpassad för dig som redan har en terapeutisk- Alternativ- eller sjukvårdsinriktad utbildning. Du har även hyfsade kunskaper i engelska samt datakunskap.
För att kunna ansöka till ett yrkesförbund behövs det minst 60 poäng basmedicin. Om du ännu inte har en 60 poängs utbildning i botten så vänligen ange det i din ansökan. 

Pris: 31. 250 kr inkl. moms.
Det går bra med 16 stycken räntefria delbetalningar, á 1. 954 kr inkl. moms.
Betalning:
Fakturor för utbildningen skickas per mejl vid inkommen anmälan. 
Tentamen: Efter varje block erhåller eleven diplom efter godkänd sluttentamen. Tentamensdagen är på 8 timmar.
Pris: 1500 kr
Moduler: För den redan utbildade homeopaten går det bra att delta vid enstaka träffar som intresserar lite extra. Pris: 3. 900 kr inkl. moms
Tentamen: Efter varje block erhåller eleven diplom efter godkänd sluttentamen. Tentamensdagen är på 8 timmar. Pris: 1. 500 kr
Kurslitteratur, obligatorisk:
Materia Medica Prima, prövningssymtom. Gert Eselböck. Pris: 2 250 kr
Homeopati enligt Hahnemann. Handbok i homeopatisk teori. Gert Eselböck. Pris: 550 kr
Repertory of the Homeopathic Materia Medica. KENT J.T. Pris: 350 kr
6:e Organon, Bo Ramme. Pris: 350 kr
The Chronic Diseases (theoretical part) S.H. Hahnemann. Pris: 150 kr
Simile, den bortglömda läkekonsten. Monika S Swärd Kommer snart
Fullständigt utbildningsmaterial erhålls från skolan löpande under utbildningen på svenska i pdf-format som eleven själv skriver ut till pappersformat inför varje ny träff.
Priserna är cirka priser inkl. moms och ingår ej i anmälningsavgiften. Böckerna beställs gemensamt av skolan och delas ut vid första skolträffen.

Anmälning till utbildning: 
Fyll i dina uppgifter nedan, samt betala minst en delinbetalning med 1. 954 kr, anmälningsavgiften återbetalas ej, men ingår som en delbetalning i den totala kursavgiften.
Anmälan är bindande. 
Förnamn:
Efternamn:
Person eller org. nummer:
Adress:
Postnummer:
Postort:
Tfn:
E-post:
Basmedicinska utbildningar:
Skickas till:
akademin@phenix.se eller skicka till: Phenix-Homeopati akademin Bredgata 3 E, 621 57 VISBY

Ångerrätt:
Vid avbokning av utbildning skall detta ske skriftligen till Phenix-Homeopati akademi, som bekräftar mottagandet av din avbokning genom att sända dig en avbokningsbekräftelse. Vid avbokning av utbildning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av utbildningspriset. Vid avbokning senare än 30 dagar före utbildningens start debiteras en avbokningsavgift på 50%. Avbokar du mindre än 24 timmar före utbildningens start eller uteblir helt från utbildningen utan att avboka utgår hel avgift. Du har rätt att sända någon annan i ditt ställe om du får förhinder. Full återbetalning av avgift sker om utbildningen ställs in eller flyttas fram till annat datum.
Inställd kurs: Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha anmälningsavgiften innestående. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd. All återbetalning sker inom en månad.

Huvudlärare: Monika Swärd har undervisat i ämnet homeopati sedan 1995. Först vid NMF-education men även Näringsmedicinska Skolan, Homeopatiforum i Göteborg och Helsingfors och startade 2012 Phenix-Homeopati akademin. 
Monika är en omtyckt lärare och har föreläst vid bland annat vid KAM-utbildning på Karolinska Institutet. I mitten av 1994 gjorde hon volontäruppdrag med föreningen Amurt och Overseas Training of London, College of Classical Homeopathy med att starta upp Homeopatiska kliniker i Rumänien. Hon har arbetet med homeopati utifrån Samuel Hahnemanns lära och metod sedan 1991. Hon har fördjupat sig i den homeopatiska läran utifrån de senast kunskaperna som Samuel Hahnemann utvecklade i slutet av sitt liv, som inte är så känd inom homeopatin i Sverige i dag. Hon har sedan arbetet utifrån de metoderna i sin dagliga praktiska verksamhet. 
Monika är en driven föreläsare med stort engagemang att eleverna ska få en fördjupad kunskap i ämnet homeopati och framgångsrika terapeuter.

Även gästlärare undervisar i speciella delar av utbildningen.

 

Phenix- homeopati akademin erbjuder dig att studera homeopati in i en djupare förståelsen av sjukdomars ursprung och behandling. 

Välkommen!

BLOCK B- VIDAREUTBILDNINGEN

PÅBYGGNADSUTBILDNING I LÄKEKONSTEN homeopati
Nytt block startar hösten 2025, mer information kommer snart.

Block B är den naturliga vidareutbildningen för dig som gått block A, för att uppnå fullvärdigt utbildningskrav i ämnet homeopati, som i dag är  600 lärarledda timmar. ( 250 +350 timmar = 600 timmar
Men passar även dig som vill fördjupa eller förnya dina tidigare kunskaper i ämnet. Har du en tidigare grund utbildning vid en annan skola är du hjärtligt välkommen och fördjupa dig i Samuel Hahnemann läror.

SKOLTRÄFFAR

Upplägg: Utbildningen sker via distansstudier med tolv (12) stycken fyra (4) dagar åt gången, samt en dag till sluttentamen.  Den första, den sjätte och den tolfte skolträffen sker på plats i Visby de övriga via online-länk med direktsända föreläsningar. Alla elever som kan och vill vara med fysiskt på plats är välkomna till samtliga skolträffar i Visby, även när vi har online föreläsningarna. 
Mellan varje tillfälle är det  gemensam handledning online. Eleven ska skriftligen lämna in en uppsats i respektive ämne/ kapitel och ett (2) övningsfall av patientberättelsen efter varje kurstillfälle, minst 14 dagar innan nästkommande.

Undervisningen hålls på svenska.

Studietakt: Vi träffas varannan månad, de exakta datumen kommer vi gemensamt överens om vid första träffen.

Undervisningstider:
Torsdagar: 10.00-18.00
Fredagar: 09.00- 17.00
Lördagar: 09.00- 16.00
Med avbrott för en timmes lunch rast per dag. 

Obligatorisk närvaro på Phenixkliniken i Visby om inte annat anges. 

UTBILDNINGENS MÅLBESKRIVNING OCH INNEHÅLL
Se Utbildningsplan.

Innehåll:
Undervisning om ytterligare 350 lärarledda timmar. kunskaper om ytterligare minst 130 homeopatiska läkemedel både polykester och oligokrester. Minst 3 patientövnings-beskrivningar av per träff. Mellan träffaran ska eleven själv lämna in två (2) i självstudier, samt skriftlig uppsats i vetenskaplig uppställning efter varje enskilt kapitel och ämne till nästkommande träff. Eleven ska även uppvisa 4 stycken egna patientberättelse med minst 2 stycken uppföljningar innan tentamen. I block B ingår även ett gemensamt grupparbete som en läkemedelsprövning eller liknande, under handledning av skolan.
Fördjupning i alla delar från Blocka A. Fördjupning i de kroniska sjukdomarna, miasma läran, de olika upplagorna av Organon samt boken kroniska sjukdomar. Läran om vaccinationer, Nosoder, tatopati, sarkoder, läkemedel från djurriket, små och smala läkemedel, mindre kända läkemedel, forskningsmetodik, döden och behandling vid dödsbädden, psykiatri, psykologi, medvetenhet, kvalitetssäkring av kliniken, patientsäkerhet, att genomföra en läkemedelsprövning, etos och patos, beredning av egna läkemedel och mycket mer. 

ELEVENS MÅL: Att bygga vidare och djupare på den homeopatisk läkemetodens teori, fullständigt kunna behärska behandling av akuta, epidemiska och traumasjukdomar samt behandling av kroniska sjukdomar. Att ha påbörjat uppstarten av en praktik enligt svenska lagar och regler samt goda kunskaper i att driva ett eget företag. Grundläggande forskningsmetodik och förståelse om homeopatins status i övriga världen.
Eleven erbjuds efter godkänd examen att medverka vid skolans utbildningar.
Elever och lärare är under gällande tystnadsplikt.

Praktik: Eleverna uppmanas, att under vägledning av skolan, behandla åkommor hos bekanta under utbildningens början för att i slutet ha påbörjat sitt egna patientarbete. 
Eleven uppmanas att medverka på Phenix-akuten i Visby på plats eller online.
Samt själv bekosta minst 4 handledningstimmar med en annan yrkesverksam homeopat. 
Förkunskaper: Utbildning är främst anpassad för dig som redan har en terapeutisk- Alternativ- eller sjukvårdsinriktad utbildning. Du har även hyfsade kunskaper i engelska samt datakunskap.
För att kunna ansöka till ett yrkesförbund behövs det minst 60 poäng basmedicin. 
Pris: 43 750 kr inkl. moms.
Det går bra med  24 stycken räntefria delbetalningar, á 1 825 kr inkl. moms.
Betalning:
Fakturor för utbildningen skickas per mejl vid inkommen anmälan. 
Tentamen: Efter varje block erhåller eleven diplom efter godkänd sluttentamen. Tentamensdagen är på 8 timmar.
Pris: 1500 kr

Moduler: För den redan utbildade homeopaten går det bra att delta vid enstaka träffar som intresserar lite extra.
Pris: 3 900 kr inkl. moms

Kurslitteratur, obligatorisk:
Utöver den tidigare litteratur från Block A till kommer:
The lesser writings of Hahnemann.
The chronic Diseases. Samuel Hahnemann med Materia Medica
Lectures on Homeopathic Materia Medica. J.T. Kent
Datorprogram. Frivilligt
Fullständigt utbildningsmaterial erhålls från skolan löpande under utbildningen.

Eleven ombesörjer själv inköp av böckerna inför skolstart.

Anmälning till utbildning:
Fyll i dina uppgifter nedan samt betala minst en delbetalning om 1 825 kr, anmälningsavgiften återbetalas ej, men igår som en delbetalning i den totala kursavgiften.
Anmälan är bindande.
Förnamn:
Efternamn:
Person eller org. nummer:
Adress:
Postnummer:
Postort:
Tfn:
E-post:

Skickas till:
akademin@phenix.se
eller skicka till
Phenix- Homeopati akademi
Bredgatan 3 E
621 57 VISBY

Ångerrätt:
Vid avbokning av utbildning skall detta ske skriftligen till Phenix-Homeopati akademi. Som bekräftar mottagandet av din avbokning genom att sända dig en avbokningsbekräftelse. Vid avbokning av utbildning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av utbildningspriset. Vid avbokning senare än 30 dagar före utbildningens start debiteras en avbokningsavgift på 50%. Avbokar du mindre än 24 timmar före utbildningens start eller uteblir helt från utbildningen utan att avboka utgår hel avgift. Du har rätt att sända någon annan i ditt ställe om du får förhinder. Full återbetalning av avgift sker om utbildningen inställes eller flyttas fram till annat datum.
Inställd kurs: Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha anmälningsavgiften innestående. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd. All återbetalning sker inom en månad.

Med reservation för ändringar

Lärare: Huvudlärare Monika Swärd har undervisat i ämnet homeopati sedan 1995. Först vid NMF-education men även Näringsmedicinska Skolan, Homeopatiforum i Göteborg och Helsingfors och startade 2012 Phenix-Homeopati akademin .
Monika är en omtyckt gästlärare och har föreläst vid bland annat vid KAM-utbildning på Karolinska Institutet. I mitten av 1990-talet hjälpte hon även föreningen Amurt att starta upp Homeopatiska kliniker i Rumänien och var lärare via Overseas Training of London, College of Classical Homeopathy.
Hon har arbetet med homeopati utifrån Samuel Hanhemanns lära och metod sedan 1993. Hon har fördjupat sig i den homeopatiska läran i från sin grundkunskap, som inte är så känd inom homeopatin i Sverige i dag. Har arbetet utifrån den metoden i sin dagliga praktiska verksamhet. Monika är en driven föreläsare med stort engagemang att eleverna ska få en fördjupad kunskap i ämnet homeopati och framgångsrika terapeuter.

Även gästlärare undervisar i speciella delar av utbildningen.