Allmän information om Phenix-homeopati akademins yrkesutbildningar.

Övrig information, gäller både block A och B

Att arbeta som Homeopat innebär att du får möta människor som söker för alla former av sjukdomar och symtom, allt från kroniska åkommor till mera akuta tillstånd. Du möter människan, dess livsöden och symtom. Att utbilda sig till Homeopat är inspirerande och motiverande!

yrkesDen homeopatiska teorin och praktiken kommer att lära dig nya synsätt om olika sjukdomstillstånds uppkomst och orsak. Utbildningen ger dig en behandlingsmetod med ett ekologiskt alternativ, som inte förgiftar vare sig dig, dina patienter, miljön eller kräver djurförsök. Phenix-homeopati akademi erbjuder dig en gedigen och grundlig yrkesutbildning.
Utbildningen är uppdelad i två block och är en distansutbildning. 

Block A är grundutbildningen där du lär dig den homeopatiska läkemetoden utifrån Samuel Hahnemanns lära. 

Block B är vidareutbildningen där du lär dig fördjupningar och förfiningar i yrket. Utbildningen följer ECCH`s utbildningsrekommendationer. Följer svenska homeopatiförbunds antagningskrav. Se Utbildningsplan.

Mellan varje utbildningstillfälle ingår ett online möte med hela klassen samt enskild handledning av lärare. Elven ska skriftligen lämna in en uppsats i respektive ämne efter varje tillfälle. Samt inlämning av minst 1 (2 stycken på Block B) övningsfall av patientberättelse efter varje kurstillfälle.

Alla elever erbjuds under hela sin utbildning att gratis medverka vid Phenix-akuten på måndagar i Visby. 

Diplom erhålls efter godkänd utbildning.

BLOCK A- GRUNDUTBILDNING

Det första blocket A är grunden för dig som ska börja din nya yrkeskarriär som homeopat. Men passar även för dig som redan har en utbildning i homeopati, men vill fördjupa och repetera din kunskaper i ämnet eller för dig som använder homeopati som ett komplement till andra terapiformer. 
Utbildningens övergripande syfte är att eleven ska lära sig den grundläggande metodiken, historiken i ämnet homeopati. Kunskap i hur man tar den homeopatiska anamnesen, uppföljnings besöket och kunskaper i symptom kategoriseringen. Under utbildningen lär sig eleven hur man hantera och behandlar akuta sjukdomar med homeopati och teoretiska kunskaper om behandling av de kroniska sjukdomarna.
Utbildningen bygger på Samuel Hahnemann`s (1755- 1843, grundaren av metoden homeopati) rena lära. 

Innehåll: Block A är upp delat på 12 stycken lärarledda undervisnings tillfällen under 3 dagar (tor-lör). Vilket ger totalt 250 lärarledda timmar, plus 8 timmar till tentamen.
Undervisning i 65 stycken homeopatiska läkemedel både polykester och obligokrester.
Mellan studieträffarna ska eleven själv lösa och kommentera 1 patientövning och skriftligt inlämnat redogörelse för varje genomgånget kapitel till nästkommande träff.
Det ger totalt 11 stycken patientövningar som hemuppgift under block A. Samt minst 13 hemuppgifter.
Upplägg:
12 studietillfällen, torsdag till lördag. Vara av minst 3 stycken undervisnings tillfällen är obligatoriska på plats i klassrum (den första, sjätte och sista kurstillfället). Den övriga träffarna kan ske online, men rekommenderas inte.

Vid den sjätte träffen kommer kommer det att hållas ett kunskapsprov gemensamt för alla i klassen. 
Praktik: Eleverna uppmanas att under vägledning av skolan behandla enklare åkommor hos bekanta under utbildningens gång. Samt erbjuds möjlighet att medverka på Phenix-akuten i Visby.
MÅL: Att behärska grunderna och teorin i den homeopatisk läkemetoden. Att kunna behärska behandling av akuta, epidemiska och trauma-sjukdomar. Kunskap om att driva en praktik enligt svenska lagar och regler.
Efter godkänd examen i grundutbildning är eleven godkänd  att studera vidareutbildningen (Block B).  

Utbildningen går igenom:
Den homeopatiska läran och metoden, similieprincipen, föregångare och viktiga personer inom homeopatin, Herrings lag, sjukdomens inre orsak, livskraften, homeopatiska läkemedels läran, läran i och om läkemedelsprövningar, den akuta- epidemiska- iatrogena och kroniska sjukdomar samt trauma och olycksfalls behandling, patient anamnes, ensidiga sjukdomar, undertryckning av symptom, kliniska patient behandlingar och övningsbeskrivningar, modaliteter, miasma-teorin och den kroniska sjukdomen, träning i att använda sig av Repereitoriet, grupparbeten i homeopati, orientering i forskningsmetodik, praktiskt patient arbete, examensuppsatser, att start och driva företag, branschorientering och mycket mer.

Elever och lärare är under gällande tystnadsplikt.

BLOCK B- VIDAREUTBILDNINGEN

Block B är den naturliga vidareutbildningen för dig som gått block A för att uppnå fullvärdigt utbildnings krav i ämnet homeopati som i dag är totalt Som idag är 600 lärarledda lektionstimmarMen passar även dig som vill fördjupa eller förnya dina tidigare kunskaper i ämnet.

Innehåll: 350 lärarledda timmar plus 8 timmar tentamen.  29 stycken tre dagars utbildnings tillfällen, torsdag till lördag. Undervisning i ytterligare 130 stycken homeopatiska läkemedel både polykester och oligokrester. Minst 3 patientövnings-beskrivningar av per träff och 2 i självstudier skriftlig inlämnade, samt skriftlig uppsats i vetenskaplig uppställning efter varje enskilt kapitel och ämne till nästkommande träff. Det ger totalt 32 stycken patientövningar som hemuppgift. Eleven ska även uppvisa 4 stycken egna patientberättelse med minst 2 stycken uppföljningar. 

I block B ingår även ett gemensamt grupparbete, så som en läkemedelsprövning eller liknande, under handledning av skolan.
MÅL: Att behärska den homeopatisk läkemetodens teori, fullständigt kunna behärska behandling av akuta, epidemiska och traumasjukdomar samt behandling av kroniska sjukdomar. Att ha påbörjat uppstarten av en praktik enligt svenska lagar och regler samt goda kunskaper i att driva ett eget företag. Grundläggande forskningsmetodik och förståelse om homeopatins status i övriga världen.
Eleven erbjuds efter godkänd examen att medverka vid skolans utbildningar.
Se Utbildningsplan.

Elever och lärare är under gällande tystnadsplikt.

 

Förkunskaper: Utbildning är främst anpassad för dig som redan har en terapeutisk eller sjukvårdsinriktad utbildning. För att kunna ansöka till ett yrkesförbund behövs det minst 60 poäng basmedicin. Om du ännu inte har en 60 poängs utbildning i botten så vänligen ange det i din ansökan. 

Undervisningstider:
Torsdagar: 10.00-18.00
Fredagar: 09.00- 17.00
Lördagar: 09.00- 16.00
Med avbrott för en timmes lunch rast och två trettiominuters raster per dag. Obligatorisk närvaro på Phenixkliniken i Visby om inte annat anges. 

Studietakt: Vi träffas varannan månad, eller om möjligt oftare. I Block B ingår en sommarvecka.
Datum för respektive klass fortsatta träffar bestäms gemensamt vid första kurstillfället. 

Lärare: Huvudlärare Monika Swärd har undervisat i ämnet homeopati sedan 1995. Först vid NMF-education men även Näringsmedicinska Skolan, Homeopatiforum i Göteborg och Helsingfors och startade 2012 Phenix-Homeopati akademin . 
Monika är en omtyckt gästlärare och har föreläst vid bland annat vid KAM-utbildning på Karolinska Institutet. I mitten av 1990-talet hjälpte hon även föreningen Amurt att starta upp Homeopatiska kliniker i Rumänien och var lärare via Overseas Training of London, College of Classical Homeopathy.
Hon har arbetet med homeopati utifrån Samuel Hanhemanns lära och metod sedan 1993. Hon har fördjupat sig i den homeopatiska läran i från sin grundkunskap, som inte är så känd inom homeopatin i Sverige i dag. Har arbetet utifrån den metoden i sin dagliga praktiska verksamhet. Monika är en driven föreläsare med stort engagemang att eleverna ska få en fördjupad kunskap i ämnet homeopati och framgångsrika terapeuter.

Även gästlärare undervisar i speciella delar av utbildningen.

Kurslitteratur, obligatorisk:
Materia Medica Prima, prövningssymtom. Gert Eselböck. 
Pris: 2 250 kr
Homeopati enligt Hahnemann. Handbok i homeopatisk teori. Gert Eselböck. 
Pris: 550 kr
Repertory of the Homeopathic Materia Medica. KENT J.T 
Pris: 350 kr
Sjätte Organon, Bo Ramme.
Pris: 350 kr
The Chronic Diseases (theoretical part) S.H. Hanemann. 
Pris: 150 kr
Simile, den bortglömda läkekonsten. Monika S Swärd
Kommer snart
Fullständigt utbildningsmaterial erhålls från skolan löpande under utbildningen.

Priserna är cirka priser inkl. moms och ingår ej i anmälningsavgiften.

Kostnad:
Block A
: Hela utbildningen är på 12 stycken lärarledda träffar. 
Pris: 31 250 kr inkl. moms.
Det går bra med 22  stycken räntefria delbetalningar, á 1 420 kr inkl. moms.

Block B: Hela utbildningen är på 16 stycken lärarledda träffar. 
Pris: 43 750 kr inkl. moms.
Det går bra med  31 stycken räntefria delbetalningar, á 1 420 kr inkl. moms.

Monduler: För den redan utbildade homeopaten går det bra att delta vid enstaka träffar som intresserar lite extra.
Pris: 2 700 kr

Tentamen: Efter varje block erhåller eleven diplom efter godkänd sluttentamen. Tentamensdagen är på 8 timmar.
Pris: 1000 kr

Betalning:
Fakturor för utbildningen skickas per mejl vid inkommen anmälan. Inbetalning sker till Plusgiro, Nordea 649 35 86-9, märk med fakturans nummer.

Anmälning till utbildning: 
Fyll i dina uppgifter nedan
Anmälan är bindande.
Förnamn:
Efternamn:
Person eller org. nummer:
Adress:
Postnummer:
Postort:
Tfn:
E-post:

Skickas till:
akademin@phenix.se
eller skicka till
Phenix- Homeopati akademi 
Bredgatan 3 E
621 57 VISBY

Ångerrätt:
Vid avbokning av utbildning skall detta ske skriftligen till Phenix-Homeopati akademi. Som bekräftar mottagandet av din avbokning genom att sända dig en avbokningsbekräftelse. Vid avbokning av utbildning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av utbildningspriset. Vid avbokning senare än 30 dagar före utbildningens start debiteras en avbokningsavgift på 50%. Avbokar du mindre än 24 timmar före utbildningens start eller uteblir helt från utbildningen utan att avboka utgår hel avgift. Du har rätt att sända någon annan i ditt ställe om du får förhinder. Full återbetalning av avgift sker om utbildningen inställes eller flyttas fram till annat datum.
Inställd kurs: Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha anmälningsavgiften innestående. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd. All återbetalning sker inom en månad.

Med reservation för ändringar