Patientens samtycke för behandling av personuppgifter

Phenixkliniken AB  behandlar personuppgifter enligt svensk lag. När dina personuppgifter registreras och behandlas har du rätt till viss information.
I samband med besöket på Phenixkliniken AB  antecknas dina personuppgifter i din journal. De uppgifter som nedtecknas är födelseår, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Namn, adress, telefonnummer och e-postadress skriver den sökande även själv in vid bokningen på portalen Bokadirekt.se. Alla journaler sparas på ett säkert och betryggande sätt. 

Ändamål
Dina personuppgifter är nödvändiga för att kunna hålla kontakt under behandlingen samt uppföljning av behandlingen, i vissa fall även för  fakturahanteringen. Hanteringen av uppgifterna är laglig, då de är nödvändiga för kommunikationen under behandlingstiden.
Den är typen av uppgifterna tillhör kategorin känsliga. 

Lagringstiden
Phenixkliniken AB är och följer riktlinjer och kvalitetssäkring. Materialet uppdateras regelbundet av tredjepartsutvecklare och innefattar lagen om GDPR.
Varje enskild terapeut är personilgen ansluten till respektive yrkesförbundet, utifrån sin terapibehandling och följer det förbundets förbundets etiska regler. 

Dina rättigheter
Du som konsument har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Kontakta din terapeut eller ledningen på Phenixkliniken AB, för att begära ut informationen. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, med klagomål om du är missnöjd med hanteringen av dina personuppgifter .

Samtycke
I samband med att behandlingen, så inleds samtycke till, att du som patient tillåter behandling av dina personuppgifter enligt ovan.