Författare Monika S Swärd

Om författaren

Monika S Swärd är en i Sverige erkänd komplementär- och alter­nativ­­­­­medi­cinsk utövare med specialisering inom homeopatins rena lära enligt Samuel Hahnemann. 

Monika examinerades till dipl. Homiatriker 1993, av NMF-education och har vidareutbildat sig i ämnet homeopati, både i Sverige och internationellt. Hon har sedan examen arbetat heltid med homeopati enligt Samuel Hahnemanns lära på Phenixkliniken som hon äger och driver. 

Kun­skaper om läkeväxter, folktro och personlig utveckling
har Monika tillägnat sig genom ett livslångt intresse och flera
decenniers utbildning inom naturorienterande traditioner. 

Monika har undervisat i ämnet homeopati som huvud­lärare och gästlärare vid ett flertal skolor. Idag äger och driver hon sin egen skola, Phenix-Homeopatiakademin. 

Monika är en uppskattad föreläsare och lärare. Hon delar
generöst med sig av sina teoretiska och praktiska kunska­per
i både artiklar, böcker, föreläsningar och undervisning.

 

Previous slide
Next slide

Produktioner av Monika S Swärd

Simile, den bortglömda läkekonsten
Lärobok om homeopati

Massage enligt P H Ling

Lärobok i massage

Flugsvampsflickan

En sagoberättelse

Stig in i tystnaden
Avslappningsövning