Att arbeta som Homeopat innebär att du får möta människor som söker för alla former av sjukdomar och symtom, allt från kroniska åkommor till mera akuta tillstånd. Du möter människan, dess livsöden och symtom.

Att utbilda sig till Homeopat är inspirerande och motiverande. Den homeopatiska teorin och praktiken kommer att lära dig nya synsätt om olika sjukdomstillstånds uppkomst och orsak. Utbildningen ger dig en behandlingsmetod med ett ekologiskt alternativ, som inte förgiftar vare sig dig, dina patienter, miljön eller kräver djurförsök.

Phenix-Homeopati akademi erbjuder kurser, grundutbildning, påbyggnadsutbildning och vidareutbildning i ämnet homeopati.

Läs mer här >>>

Utbildning i Homeopati och Innertopia – allt under samma vinge!

Vi har nu möjligheten att erbjuda en fullskalig och högkvalitativ
utbildning i homeopati utifrån Samuel Hahnemanns testamente och arbetssättet han utformade under sina sista levnadsår. Läran skiljer sig markant från de kunskaper han hade tidigare använt sig av i sitt arbete. Hans yrkeserfarenhet utmynnade i: läran och synen på sjukdom, förskrivningen av och hans initiala arbete med Q-potenser, daglig dos av läkemedlet samt att ge det i flytande form i stället för sockerkulor. 

BLI EN FRAMTIDA YRKES HOMEOPATStudieplan PHA I 2024
Phenix-HomeopatiAkademin PHA. 
Vill du ha fullständig information om utbildningen? Klicka HÄR.
Följ oss på Facebook/HomeopatiAkademin

Läs hela läroplanen, Studieplan PHA I 2024

START 26 AUGUSTI 2024
I grundutbildningen Nivå I
lär du dig historiken, teorin och de praktiska grunderna
i den homeopatiska läran. Under utbildningens gång får du även
klinisk erfarenhet av att behandla akuta tillstånd. Studierna omfattar 1 år, med fysiska träffar i Nyköping, onlineutbildning, samt hemstudier.
Nivå I omfattar 250 lärarledda timmar och 60 ECTS-poäng.
Anmäl ditt intresse till akademin@phenix.se