I över 30 år har jag läst, lyssnat, efterforskat och föreläst i historien om den sjätte Organons märkliga öde. Men för att kunna förstå hur Samuel Hahnemann utvecklade den homeopatiska läkemetoden blev jag även nödgad att djupare undersöka hans biografi. När jag gjorde det upptäckte jag att det fanns mer till  historien än vad jag tidigare uppmärksammat.
En livsberättelse som i mig har väckt den djupaste nyfikenheten. Stunder när jag undersökt och hittat så mycket äventyr och livskunskap från Samuel Hahnemanns och andra personers liv och levnadsöden, över epoker av tid. Att ta del av och skriva biografin har varit som en självupplevd homeopatisk ”Da Vinci kod”.

Biografi Samuel Hahnemann