Homeopatisk läkemedels prövning om Björnlokans behandlings effekter.

Björnloka Heracleum sphondylium i homeopatiska doser är mer verksamt än placebo. Homeopatisk Björnloka hjälper även vid ett flertal sjukdomar, vilket visas i en nyligen avslutad Homeopatisk läkemedels prövning.

Prövningen påvisar att homeopatiskt medel av Björnloka Heracleum sphondylium är mer verksamt än placebo och ger tydliga och förutsägbara symptom om vilka sjukdomar den kan läka. Det unika är att detta är den första homeopatiska prövningsstudien som har för avsikt att vara ett dubbelblindförsök i förhållande till ren placebo.

Prövningen utfördes av Phenixakademin under åren 2010-2017 under ledning av Monika Swärd Albers och i samarbete med Nordiskt Näringscenter och NMF-Education. Studien delades upp i tre perioder om cirka två år vardera, vilka korresponderar med tre olika kullar av homeopatielever.

Elever grundlade studien

Eleverna som startade 2010 lade grunden för studien och bestämde att prövningen skulle göras på Heracleum sphondylium. Eleverna i nästa kull, vilka började sin utbildning år 2012, hade i uppgift att arbeta med försökspersonerna, och eleverna i den sista kursen (med början år 2014) sammanställde studiematerialet till en avhandling.

Läs hela studien i pdf-fil

Läs om den homeopatisk läkemedelsprövningen här som pdf-fil