Prövningen på Antimonium phosphoricum har som ändamål att bidra med prövning av ett nytt ämne till den homeopatiska farmakopén. Den har även som ändamål att orientera NMF Educations studenter till en djupare förståelse av den homeopatiska prövningen och ett ämnes verkan.
Prövningens utformning främjar den vetenskapliga uppsatsmodellen för lättare kommunikativ förståelse mellan allopati och homeopati.

Läs i den homeopatiska läkemedelsprövningen här