På sköna Gotland och online!

Att arbeta som Homeopat innebär att du får möta människor som söker för alla former av sjukdomar och symtom, allt från kroniska åkommor till mera akuta tillstånd. Du möter människan, dess livsöden och symtom.

Att utbilda sig till Homeopat är inspirerande och motiverande. Den homeopatiska teorin och praktiken kommer att lära dig nya synsätt om olika sjukdomstillstånds uppkomst och orsak. Utbildningen ger dig en behandlingsmetod med ett ekologiskt alternativ, som inte förgiftar vare sig dig, dina patienter, miljön eller kräver djurförsök.

Här är en sammanställning av grundutbildningen, Nivå 2.

Distansutbildning, undervisning via klassrum och online. På svenska.
Är grundutbildningen till homeopat men även för terapeuter och homeopater som använder homeopati som ett tillägg till andra terapiformer.

Upplägg: 12 studietillfällen minst 3 i klassrum.

Innehåll: Teori, 55 stycken homeopatiska läkemedel samt 20 stycken övningsfall
Praktik: Metodik med praktisk tillämpning
Omfattning: 250 lärarledda timmar och 8 timmar tentamen

Efter godkänd grundutbildning är eleven antagen till vidareutbildningen (nivå 1) om så önskas.  

Utbildningen innehåller den homeopatiska sjukdomsteorin, bemötande och behandling av patienter. Undervisning i den homeopatiska Materia Medica och homeopatiska läkemedel. Utbildningen bygger på Samuel Hahnemann`s (1755- 1843, grundaren av metoden homeopati) rena lära. För dig som önskar en yrkesutbildning i homeopati på nivå II.

Totalt 36 undervisningsdagar med 252 lärarledda studietimmar på internat vid minst 3 tillfällen och online som mest vid 9 tillfällen webb-klassrumunder 2 års tid, samt en extra dag med 8 timmar för sluttentamen. Egenstudier mellan de lärarledda tillfällena tillkommer med ca. 600 timmar. Undervisningen i Materia Medica omfattar 120 föreläsningstimmar och avhandla cirka 55 stycken polykrester och oligokrester. Självstudierna i Materia Medica kan beräknas med cirka 100 sidor per vecka.

Mellan varje utbildningstillfälle ingår ett onlinemöte med hela klassen samt handledning av lärare. Elven ska även skriftligen lämna in en uppsats i respektive ämne efter varje tillfälle. Samt inlämning av minst 1 övningsfall av en patientberättelse varje kurstillfälle. 
Under utbildningen sker övning med patienter på Phenixkliniken under handledning vid två kurstillfällen.
Det är grundutbildningen i homeopati, så utbildningen fokuserar på läran, metoden och teorin i ämnet homeopati. Där största vikten läggs på förståelsen och kunskaper i den homeopatiska principen och metoden utifrån Samuel Hahnemann´s praktiska arbete.
Efter erlagd basmedicinskutbildning om 60 p. ger utbildningen behörighet till Homeopatiska förbund som Svenska homeopaters riksförbund –SHR med flera.

PhenixAkademin erbjuder även påbyggnadsutbildning i Block, upp till 600 lärarledda lektioner och 185 stycken polykrester och oligokrester.

Se Utbildningsplan.
Utbildningen följer ECCH`s utbildningsrekommendationer samt svenska rekommendationer i Sverige.
Elever och lärare är under gällande tystnadsplikt.
Utbildningen går igenom:
Den homeopatiska läran och metoden, similieprincipen, föregångare och viktiga personer inom homeopatin, Herring princip, sjukdomens inre orsak, livskraften, homeopatiska läkemedels läran, läran i och om läkemedelsprövningar, den akuta- epidemiska- iatrogena och kroniska sjukdomar samt trauma och olycksfalls behandling, patient anamnes, ensidiga sjukdomar, undertryckning av symptom, kliniska patient behandlingar och övningsbeskrivningar, modaliteter, miasma-teorin och den kroniska sjukdomen, träning i att använda sig av Repereitoriet, grupparbeten i homeopati, orientering i forskningsmetodik, praktiskt patient arbete, examensuppsatse, att start och driva företag, branschorientering och mycket mer.

Lärare:
Monika Swärd började undervisa vid NMF-education 1995 i ämnet massage för att sedan ta över som huvudlärare i ämnet homeopati 1997. 
Undervisat som huvudlärare i homeopati på Näringsmedicinska Skolan och startade sin egen skola Phenix-Homeopati akademin 2012. 
Monika är en omtyckt gästlärare och har föreläst vid bland annat Homeopatiforum i Göteborg och Helsingfors samt vid KAM-utbildning på Karolinska Institutet.
I mitten av 1990-talet hjälpte hon även föreningen Amurt att starta upp Homeopatiska kliniker i Rumänien och var lärare via “Overseas Training of London, College of Classical Homeopathy”.
Hon har arbetet med homeopati utifrån Samuel Hanhemanns lära och metod sedan 1993. Hon har fördjupat sig i den homeopatiska läran i från sin grundkunskap, som inte är så känd inom homeopatin i Sverige i dag. Har arbetet utifrån den metoden i sin dagliga praktiska verksamhet.
Monika är en driven föreläsare med stort engagemang att eleverna ska få en fördjupad kunskap i ämnet homeopati och framgångsrika terapeuter.

Även gästlärare kan komma att bjudas in vid behov.

Förkunskaper: Denna utbildning är främst anpassad för dig som redan har en terapeutisk eller sjukvårdsinriktad utbildning med tidigare kunskaper i anatomi och sjukdomslära. Om så inte är fallet vänligen ange det i din ansökan.

Anmälan eller frågor:
PhenixAkademin
Monika Swärd
Tfn: 0708-33 89 14
E-post: monika@phenix.se
Hemsida: www.phenix.se

ANMÄLAN

Plats: Lejongränd 2, VISBY
Kursnummer: Home22
Lediga platser: Ja, det finns och det går bra att inkomma med anmälningarna redan nu.

Datum för lärarledda träffar:
2022
Torsdag till Lördag den 22-24 september 2022 startar vi utbildningen.

 2022 och 2023
Vi återkommer med tider utifrån att klassens gemensamt bestämt datum. 

Undervisningstider:
Torsdagar: 10.00-18.00
Fredagar: 09.00- 17.00
Lördagar: 09.00- 17.00
Obligatorisk närvaro.

Kurslitteratur, obligatorisk.

Materia Medica Prima, prövningssymtom. Gert Eselböck.   2 250 kr

Repertory of the Homeopathic Materia Medica. KENT J.T   350 kr

6:e Organon, Bo Ramme.  350 kr

 

The Chronic Diseases ( theoretical part) S.H. Hanemann. 150 kr

 

Priserna är cirka priser inkl. moms och ingår ej i anmälningsavgiften.

Diplom:
Diplom erhålls efter godkänd utbildning.

Pris & betalning: 

Investeringskostnaderna för utbildningen är 31 250 kr inkl. moms, det går även bra med 22 st räntefria delbetalningar à 1 421 kr. Fakturor för utbildningen skickas per mejl vid inkommen anmälan. Inbetalning sker till Plusgiro, Nordea 649 35 86-9, märk med fakturans nummer.

Ångerrätt:
Vid avbokning av utbildning skall detta ske skriftligen till PhenixAkademin. Som bekräftar mottagandet av din avbokning genom att sända dig en avbokningsbekräftelse. Vid avbokning av utbildning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av utbildningspriset. Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningens start debiteras en avbokningsavgift på 50%. Avbokar du mindre än 24 timmar före utbildningens start eller uteblir helt från utbildningen utan att avboka utgår hel avgift. Du har rätt att sända någon annan i ditt ställe om du får förhinder. Full återbetalning av avgift sker om utbildningen inställes eller flyttas fram till annat datum.
Inställd kurs: Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha anmälningsavgiften innestående. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd. All återbetalning sker inom en månad.

Med reservation för ändringar

Anmälningsblankett: Fyll i dina uppgifter nedan
Anmälan är bindande.                   
Kurskod Home20Förnamn:
Efternamn:
Person eller org. nummer:
Adress:
Postnummer:
Postort:
Tfn:
E-post:

Företag:
Faktureringsadress:
Postnummer:
Stad:
Organisationsnummer:

Skickas till:
monika@phenix.se
eller skicka till:
Monika Swärd Albers
Bredgatan 3 E
621 57 VISBY