Prövning om björnlokans behandlings effekter.
Läs tidningsrtikeln här som pdf-fil

Björnloka (Heracleum Sphondylium) i homeopatiska doser är mer verksamt än placebo. Homeopatisk Björnloka hjälper även vid ett flertal sjukdomar, vilket visas i en nyligen avslutad prövning.
Prövningen påvisar att homeopatiskt medel av Björnloka (Heracleum Sphondylium) är mer verksamt än placebo och ger tydliga och förutsägbara prövningssymptom. Det unika är att detta är den första homeopatiska prövningsstudien som har för avsikt att vara ett dubbelblindförsök i förhållande till ren placebo.

Prövningen utfördes av Phenixakademin under åren 2010-2017 under ledning av Monika Swärd Albers och i samarbete med Nordiskt Näringscenter och NMF-Education. Studien delades upp i tre perioder om cirka två år vardera, vilka korresponderar med tre olika kullar av homeopatielever.

Elever grundlade studien

Eleverna som startade 2010 lade grunden för studien och bestämde att prövningen skulle göras på Heracleum Sphondylium även kallat Verum (eller Björnloka). Eleverna i nästa kull, vilka började sin utbildning år 2012, hade i uppgift att arbeta med försökspersonerna, och eleverna i den sista kursen (med början år 2014) sammanställde studiematerialet till en avhandling.

Syftet med prövningen
Heracleum har redan genomgått tidigare prövningar och nns med i de homeopatiska Materia Medica. Den första klassen tycke att det var ett homeopatiskt medel som skulle behöva prövas ytterligare, för att få större kännedom om dess verkningsområden.
Syftet med prövningen är att göra en placebo- och verumprövning av medlet Heracleum Sphondylium för att kunna använda det i framtida homeopatiska behandlingar.

Heracleum Sphondylium, Björnloka
Det vetenskapliga släktnamnet Heracleum kan ha bildats av det grekiska växtnamnet Panakes Herakleion, det vill säga den herak- leiska universalläkedomsörten. Dessutom kommer artnamnet Sphondylium av grekiskans sfondyleion.
Det svenska namnet kommer troligen från tyskans Bärenklau, eftersom blom ockarna kan påminna om en björntass innan de spricker ut. Namnet syftar troligen på de stora, uppblåsta, ludna och håriga blad sidorna som omger blomstockarna innan de spricker ut.

Homeopatisk läkemedelsprövning
Organons 6:e upplaga är det verk, i vilket homeopatins grundare Samuel Hahnemann sammanställde sin homeopatiska metod. Det är även den upplaga utifrån vilken vi har tillämpat prövningen. Här följer ur Organon några paragrafer och citat om hur en pröv- ning skall gå till och vad som bör krävas av de inblandade.
§108 Läkemedelsprövning på friska.
§144 Genom läkemedelsprövning på friska människor får man fram läkemedlens rena symptom. Bara sådana symptom kan jäm- föras med den sjukes symptom och de utgör därmed förutsättningen för en terapi enligt simileregeln.
I §128 förespråkar Samuel Hahnemann potensen C 30, vilken under era dagar skall intas på fastande mage.
§126 och §137 En försöksperson måste framför allt vara känd som trovärdig och samvetsgrann. Inga trängande göromål får avhålla honom från att fullfölja den aktuella observationsrutinen. Man försöker att underlätta observationen genom att välja en ärlig, i varje hänseende måttfull och finstämd person, som kan rikta den omsorgsfullaste uppmärksamhet på sig själv. En sådan person måste inte bara vara kroppsligt frisk, utan även ha så mycket förstånd att han kan formulera en tydlig beskrivning av hur han känner sig.

Resultat av placeboprövning
Vid placebo kan vi tydligt se att symptomen som har uppkommit kan härledas till de tidigare befintliga symptomen. En av prövarna visade symptom som mardrömmar och kopplade ihop dem med sin nya jobb- situation. En annan prövare upplevde yrsel vid intag av placebo, vilket hon har uppgett att det är ett vanligt, tidigare be ntligt symtom. Den tredje prövaren upplevde inget ovanligt, förutom att hon vanligtvis var punktlig, men nu ”gör det väl inte så mycket om jag lämnar in uppgifterna i morgon fast de ska vara inne i dag.” Kategorisering framkom inte i prövarens anteckningar.

En kände absolut ingenting speciellt. I övrigt skrev samtliga att de inte upplevde några väsentliga förändringar av placebo.

Sammanställning av verumprövning

I verum kan vi tydligt se att det framkommer många fler prövningssymtom än med placebo.

Samtliga prövare upplevde:
– Magsymtom, såsom smärta, sura uppstöt- ningar, uppblåsthet, slemmig och lös avföring men även tarmtömningssvårigheter. – Huvudvärk med viss yrsel, hudrodnad i ansiktet.
– Slem i halsen som sedan kändes torr, hals- ont, trötthet med förkylningskänslor.
– Sömnsvårigheter med mardrömmar.
– Man noterade även att gamla ryggproblem blev bättre av Verum, så kallade läkningssymtom.

Kontakta info@phenix.se om ni önskar ta del av hela dokumentet med prövningen.
Text: Monika Swärd