Hur går en behandling till?
Ett besök hos en homeopat är en ganska odramatisk företeelse. Den sökande berättar om alla sina symtom och krämpor. Homeopaten ställer sedan ev. följdfrågor för förtydligande, samt inom de områden som den sökande själv ännu inte berättat om, för att få en helhetsbild av sjukdomen. Utifrån den sjukdomsberättelsen får den sökande med sig en medicin för hela symtombilden och sjukdomen.

Hur ofta träffas man?
Vid besök hos Dipl. Homiatriker Monika Swärd så får den sökande medicin för 10 veckor med sig hem efter första besöket, vid andra besöket medicin för 10 veckor och så löper det sedan vidare, vid behandling av kronisk sjukdom.
Vid akut sjukdom handlar det vanligast om endast ett par timmar till några dagars behandling och då ser det lite olika ut.

Kraftfulla sockerpiller

Vad är det för läkemedel?
Homeopatika eller homeopatisk medicin framställs av ämnen från örter, växter, mineraler, djurämnen, vatten från olika källor.

Finns det några biverkningar?
Inte i den allmänna bemärkelsen av begreppet biverkningar. Det kan dock ske att homeopaten ordinerar ett felaktigt medel. I fall det inträffar, så kommer den sökande att snabbt märka det genom att livskraften, orken och lusten minskar. Det kan då även förekomma att personen gör en sk. prövning av medlet I så fall uppkommer det symtom som aldrig tidigare har förekommit eller redan läkta symtom hos den som tar medlet. I så fall det sker, slutar vederbörande omedelbart med medicinen och de oangenäma symtomen försvinner inom något dygn och livskraften har återupprättat sin balans.

Vad kan behandlas?
Homeopatin behandlar allt. Från akuta besvär till de mer inbitna kroniska besvären.
De vanligaste besvären som folk söker för i dag är inom hud, mage-tarm, smärta, gynekologiska, utmattnings symtom, hormonella besvär, sömnproblem, rädslor och oangenäma känslotillstånd m.m. Vissa söker även i de akuta faserna som inflammationer, virussjukdomar, allergier m.m.

Varför och när skall jag välja homeopatin?
Om du vill bota din hälsa med läkemedel som befrämjar och ökar din livskraft, som inte förgiftar naturen, eller prövats fram genom djurförsök. Om du vill uppnå bot som innebär en kur för att sedan ej längre behöva ta mediciner efter att bot har uppkommit, skall du välja homeopatin.

Homeopatisk historik
Den homeopatiska läkeprincipen sammanställdes av tysken Samuel Hahnemann (1755-1843) verksam som läkare, metallurg, fysiker samt översättare.
Läkeprincipen finns nämnd tidigare hos urbefolkningar, Paracelsus (1491-1541) Hippokrates (400 B.C) och andra läror. Men sammanställningen av likhetsprincipen, det potentierade -dynaminserade läkemedlet (homeopatikan) och läran om den kroniska sjukdomens ursprung och behandling sammanställdes av Samuel Hahnemann och blev Homeopatin.
Ordet homeopati kommer från de grekiska orden homios (liknande) pathos (lidande).Boka tid här

Vad är skillnaden mellan en homeopat och homiatriker?
Homiatriker är en yrkestitel som bevisar att personen i fråga har genomgått
godkänd utbildning vid NMF-Education vid Uttrans sjukhus Huddinge.
Utbildningen är om 4 år och garanterar 60 poäng basmedicinsk utbildning
(enligt KAM) samt utbildning inom de andra stora terapierna som:
akupunktur, homeopati, kiropraktik, massage, zonterapi, koppning,
irisdiagnostik, bach-medel, sammansatta homeopatiska preparat,
psykologi, att driva företag, etik inom vården och mycket mer.
Man kan se det som en allmänläkarutbildning inom alternativmedicin.
Efter den utbildningen kan man välja att antingen specialisera sig inom ett ämnesområde eller arbeta med en kombination av flera olika terapier vid varje behandlingstillfälle.
Homeopat är den som uteslutande arbetar med den homeopatiska läkeprincipen och det potentierade dynamiserade medlet.
Homeopat är i dag ej en skyddad yrkestitel, så vem som helst kan kalla sig för homeopat

Tyvärr gör det att utbildningsnivån är väldigt olika bland de som arbetar med homeopati. Vissa kan ha en gedigen 5-årig utbildning, andra kan ha läst en helgkurs eller en bok. För att råda bot på det så skapas nu ett register över yrkesutövare och de olika terapierna via KAM KAM.tm och regering för att kunna säkerställa utbildningskrav på både basmedicin och terapikunskap.

Vad är skillnaden mellan homeopati och vanlig hälsa- och sjukvård?
Skillnaden i terapin är att det finns flera olika sätt att se på hur sjukdom eller symtom behandlas och var de har sitt ursprung. Allopatin eller skolmedicinens läkeprincip är nog vi alla bekanta med, ”Contraria contrariis curantur”, – Motsatser botas av sina motsatser. Precis som att alla olika terapier har sitt sätt att se på hur sjukdom botas och var den har sitt ursprung. Vissa använder sig av invärtes medicin som allopatin, homeopatin, örtmedicin m.m. Andra med nålar som akupunkturen eller manuella justeringar av kroppen som kiropraktik.
Inom homeopatin tittar man på patientens totala symtombild, oavsett sjukdom.
Så om en person söker för låt säga hudproblem, så tas det inom homeopatin även hänsyn till var på kroppen/huden problemet sitter, vad som förbättrar och försämrar problemet, men även andra symtom som i det här fallet inte har med huden att göra. Så föreskrivs ett enda homeopatika för den individens unika och totala symtombild.
Inom homeopatin anser man att bot har skett först då den sökande har blivit helt symtomfri och inte längre behöver ta någon medicin och att sjukdomen inte längre återkommer.
Alternativ medicin och i det här fallet homeopati är inte befrämjat med prisreducering samt är belastad med 25% moms på både behandling och homeopatiska mediciner. Det finns heller inga bidrag eller fonder till forskning eller vidareutveckling i statlig regi. Alternativ medicin lyder dock under hälso- och sjukvårdslagen SoSFS 1996:24 men befrämjas ej samhällsmässigt under den.
Boka tid här