Homiatriker är en yrkestitel som bevisar examen av godkänd utbildning vid NMF-Education vid Uttrans sjukhus Huddinge.
Utbildningen är om 4,5 år och garanterar 60 poäng basmedicinsk utbildning praktisk och teoretisk utbildning inom de större alternativmedicinska terapierna som:
akupunktur, homeopati, kiropati, massage, zonterapi, koppning,
irisdiagnostik, bach-medel, komplexmedlpreparat, homeopati
psykologi, att driva företag, etik inom vården och mycket mer 
Efter den utbildningen kan man välja att antingen specialisera sig inom ett eller flera ämnesområde eller arbeta med kombinationen av flera sammanflätade terapier vid varje behandlingstillfälle som i sig blir en homiatrisk-metod.
Efter godkänd utbildning är yrkestiteln Dipl. Homiatriker.
Titeln kommer från orden
HOMIATRIK – människoläkekonst
hom eller homo är den latinska benämningen på människa.
iatrik är den grekiska benämningen för läkekonst.
HOMIATRIK är alltså ett sammansatt ord som syftar till en helhetssyn och en läkekonst som behandlar hela människan och ej enstaka sjukdomar och symptom.

HOMIATRIKERN – naturmedicinens allmänpraktiker.

Länkar:
homiatriker.se
SNS.nu
KAM.tm