PostCovid, vad är det?

Författare: Dipl. homiatriker Monika S. Swärd, www.phenix.se 

Det är i dag många som inte tillfrisknat efter sin covid-19 eller sina influensaliknande symptom som de insjuknade i under vintern 2020. 
Många har kvar symptom som förlorat luktsinne, svårt att andas, dagar med total matthet och, en krypande elektrisk känsla på huden och i kroppen. 

De går från att under några dagar känna sig helt återställda till att återigen uppleva sina märkliga sjukdomssymptom på nytt. Inom den homeopatiska läkemetoden finns en förklaring till varför det sker och den yrkesverksamma homeopaten har läkemedel och kunskaper som kan bota både den akuta influensan och följdsjukdomar av covid-19.  

Samuel Hahnemann (1755–1843) var en tysk läkare som lade grunden till den homeopatiska läkemetoden. Han gjorde skillnad mellan akuta och kroniska sjukdomar. 
I det svenska språkbruket använder vi ofta orden influensa och förkylning som synonymer men i benämningen av sjukdomar skiljer de sig åt markant. 

Läs hela artikeln i pdf-filen