KARAKTERISTISKA VÄRDEN AV SYMPTOMEN via Hexameter.
Författare: Monika S Swärd
Utdrag ur C.M.F. von Boenninghausen bok, The Lesser Writings.

C.M.F. von Bönninghausen har skrivit om hur
han arbetat fram ett system för att underlätta hur och vad vi bör beakta vid sammanställ-
ningen av en anamnes.
Vilka frågor vi behöver få besvarade för att
kunna göra en fullkomlig symtombild av
patientens sjukdom, så att vi på enklaste sätt
kan hitta rätt Simili till den sjuke.
Han ansåg att Samuel Hanhemann § 153 har
lämnat en vag beskrivning i hur vi enklast hittar Simili genom –De påfallande, särskiljande,
ovanliga, karaktäristiska tecken och symtomen i en
sjukdom. Bönninghausen ansåg att det
blev mer upp till Homeopaten att avgöra vad
som förstods av det påståendet. Även om
Hanhemann ville ge en definition som inte
skulle vara för diffus och därför lätt att förstå
och ´å andra sidan skulle vara fullständig nog
för att kunna vara korrekt tillämpad på alla fall.

Läs artikeln i pdf