Jag har alltid varit hungrig på kunskap och följt många vägar och läror som handlar om botkonst och personlig utveckling. Redan som liten flicka läste jag ur min mammas medicinska böcker. Hon arbetade som farmaceut och hade många spännande böcker i bokhyllan. Sedan dess har det blivit många flera. Nu är det min tur att lära vidare av de kunskaper jag förvärvat genom mitt egna skrivande

I Phenix-butiken hittar du de böcker jag hittills har publicerat, tja snarare små häften, men nu ligger det flera böcker på tur att skrivas. Här kan du i väntan på böckerna läsa några av de artiklar jag har hunnit skriva.Hoppas de ger dig lika mycket glädje som de har gett mig.

I hälsa och frihet Monika S Swärd

Om författaren

Monika S Swärd är en i Sverige erkänd komplementär- och alter­nativ­­­­­medi­cinsk utövare med specialisering inom homeopatins rena lära enligt Samuel Hahnemann. Monika examinerades som dipl. Homiatriker 1993, av NMF-education och har sedan vidareutbildat sig i ämnet homeopati, både i Sverige och internationellt. Hon har sedan dess arbetat heltid som homiatriker med inriktning homeopati. 
Kun­skaper om läkeväxter, folktro och personlig utveckling har Monika tillägnat sig genom ett livslångt intresse och flera decenniers utbildning inom naturorienterande traditioner. 
Monika har sedan 1997 undervisat i ämnet homeopati som huvud­lärare och gästlärare vid ett flertal skolor. Idag äger och driver hon sin egen skola, Phenix-Homeopati akademi. 
Monika är en uppskattad föreläsare och lärare. Hon delar
generöst med sig av sina teoretiska och praktiska kunska­per i både artiklar, böcker, föreläsningar och undervisning.

Produktioner av Monika S Swärd

Simile, den bortglömda läkekonsten
Lärobok om homeopati

Massage enligt P H Ling Lärobok i massage

Flugsvampsflickan En sagoberättelse

Stig in i tystnaden Avslappningsövning                   
Läs mer på www.phenix.se