Ibland är resvägarna långa och många undrar vilka homeopatmedel som är bra att ha med sig i resekittet. Här kommer lite förslag.

Difteri

Difteri är en krupp liknande bakterieinfektion som främst angriper slemhinnorna i halsmandlarna och svalg, och kan sedan sprida sig nedåt luftrören. I tropikerna förekommer även huddifteri. I Sverige har det inte förekommit något inhemskt fall sedan 1988.

Symtom

Infektionen sprids med luftvägssekretet, men nära kontakt med en smittad krävs. Alla smittade blir inte sjuka. 2-6 dygn efter smittillfället insjuknar man med feber och svalgsymtom. Difteribakterien utsöndrar ett gift som har allvarliga effekter på hjärta och muskler, samt nerver och nervsystem. Dessa symtom kan vara livshotande. De initiala symtomen är feber, hals ont och svullna körtlar på hals och nacke. Långsamt sprider sig en hinna över halsmandlarna, gommen och ner mot luftvägarna. Där det finns risk att det blir hinder i andningen och akut snitt i strupbrosket bli nödvändigt. Den sjuke böjer då huvudet bakåt (blottar strupen) och lutar överkroppen framåt för att underlätta andningen. Åk då direkt till närmaste sjukhus och försök ej att ändra den kroppsställningen som den sjuke intagit.

Smittkälla

Undvik all för långvarig närkontakt med den sjuke. Tillämpa god handhygien. Personer med redan nedsatt immunförsvar skall vara extra försiktiga.

Allopatiskbehandling.                                                                  

Difteri sjukdomen behandlas med en kombination av antibiotika och en speciell form av immunologi.

Förebyggande behandling. Vaccination mot difteri ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige och många andra länder. Man får fyra doser, den senaste i 10-årsåldern. Med detta har man skydd fram till 40-årsåldern. En förnyelsedos då, skyddar ytterligare 30-år. Antikropps undersökning visar att kvinnor födda på 1950-talet har ett minskat skydd.

Homeopatisk behandling

Sammanställda homeopatiska läkemedel vid difteri:

acet-ac, ail, am-c, ant-t, apis, arg-n, ars, ars-i, arum-t, bapt, bar-c, bell, brom, bry, calc-p, canth, caps, carb-ac, chr-as, con, crot-c, crot-h, cupr-ac, diph, echi, elaps, guiac, hep, ign, iod, kali-bi, kali-chl, kali-ma, kali-m, kali-p, kali-per, kreos, lac-c, lach, lachn, led, lob, lyc, merc, merc-c, merc-cy, merc-i-f, merc-i-r, mur-ac, naja, nat-a, nat-m, nit-ac, phos, phyt, rhus-t, sabad, sal-ac, sang, sec, sulph, sul-ac, thuj, vinc, zinc-m,

Apis (apis ) Hela honungsbiet

Difteri med hög feber. Svalget är rött eller vaxartat i sin färg, och ödematöst svullet. Kan inte svälja, utan har en känsla av att ha en plugg i halsen, med en sammansnörning som om den sjuke skulle kvävas. Stickande smärta, i svalgringen som blir bättre av att dricka kallt vatten. Trots att den sjuke är torr i halsen har den ingen törst. Andningen är påskyndad och ängslig, det tycks för den sjuke omöjligt att andas. Kyla av all form förbättrar symtomen.

Aconitum (acon) Stormhatt

Som en storm angriper sjukdomen personen. Speciellt den som varit utsatt för något plötsligt, som häftigt väder, som exempelvis extrem hetta, snabb nedkylning i kallvind eller undertryckt perspiration etc. Även följder efter skräck och rädsla.

Med rädsla och dödsångest, med hjärtklappning och forcerad puls, tar sig den sjuke om halsen sätter sig rakt upp och kan ej andas. Frusen och med hetta, och en törst efter kallt vatten, all annan dryck tycker den sjuke smakar bittert. Hon har en brännande och rivande smärt och som myrkrypningar i hela kroppen eller vissa områden. Hon kan ej stå ut med sin smärta. Hon är överkänslig för all form av yttre intryck, som t.ex. vind, ljus, lukter, beröring. Hon blir rädd för sin egen död.

Kolera

Kolera är en diarrésjukdom som orsakas av bakterier Vibrio cholerae. Dessa bakterier bildar ett gift som påverkar utbytet av vätska och saltet i tarmen.

Symtom

Man kan få mycket svåra och vattniga diarrér, 10-20 liter per dygn. Som kan leda till störning i kroppens Nartium/Kaliumbalans och uttorkning. Risken för svår sjukdom är störst bland redan undernärda personer. Vi välnärda västerlänningar löper ingen större risk för allvarlig sjukdom. Ofta förekommer kolera med frossa, diarré och kräkningar.

Smittkälla

Kolera smittar genom att infekterad avföring har förorenat mat eller dricksvatten. Kolera förekommer därför huvudsakligen i länder med dålig sanitär standard, särskilt där det förekommer monsunregn och översvämningar, som lättare kan förorena dricksvattnet. Använd därför om möjligt flaskvatten till tandborstning och dryck. På äventyrsresor i landsbygden fråga apoteket om råd.

Allopatiskbehandling

Specifik behandling saknas. Men sedan några år tillbaka finns det ett drickbart vaccin med 80-85% skydds effekt i 6 månader. Vaccinet är snarlikt ETCE-vaccinet.

Homeopatiskbehandling

Sammanställning av homeopatiska läkemedel vid kolera:

acon, agar-ph, ars, aven, bell, bry, camph, canth, carb-v, chin-s, cic, colch, cupr, cupr-ac, cupr-ar, dig, euph-c, grat, gua, hydr-ac, ip, iris, jatr, kali-bi, lach, laur, merc-c, mur-ac, naja, nux-m, nux-v, op, ph-ac, phos, podo, psor, quas, rhus-t, sec, sul-ac, sulph, tab, ter, thuj, verat, xan, zinc-m,

Cuprum (cupr) Metallen koppar

Det finns t.ex.i den Indiska traditionen vanor att förebygga Kolera. Att bära ringar på tårna gjorda av koppar är ett. Det finns också så kallade kolerabälten, själva bältet är tillverkat i flanell, men spännet är gjort av koppar. Då koppar är ett stort homeopatiskt medel mot just kolera.

Det specifika för koppar är kramper, i både den glatta och tvärstrimmiga muskulaturen. Häftig, vattnig avföring med kraftiga kräkningar, mage och tarm töms helt på sitt innehåll. Den sjuke krampar speciellt om fingrar och tår och naglarna antar en blåaktig nyans. Med häftig frossa kan även andra delar av huden anta en blå färg.

Camphor (camph) Kamferträdet

I många religiösa ritualer bränner man kamfer som rökelse, det är också ett stort homeopatiskt medel mot kolera.

Det typiska för kamfer är den extrema kylan, med mer eller mindre torrhet i kroppen. Den sjuke är kall som en död. Kamfer har en blå uttömmande utsöndring, trots sin kyla vill den sjuke ha fönster och dörrar öppna, han vill bli sval. Han har också kramper som är smärtsamma, men så fort värken kommer vill han få täcket på sig och fönstren stängda, för att bli varm. Så när den kolerasjuka drabbas så kommer det hastigt. Hans kropp har antagit blåheten och kylan med utmattning, men ingen diarré eller kräkning, därför kallas den i detta fallet också för torr kolera.

Veratum album(verat) Vit prustrot

Det typiska för Veratum vid kolera, är de häftiga utsöndringarna i mängder. Svettas i mängder, mängder med utsöndring från mage/ tarm, kräks massor, mängder med kallsvettningar. Det förekommer en del kramper hos den sjuke och han vill ha värme. Täcket skall ligga på honom och täcka honom. Värmedynor förbättrar smärtan och lidandet. Diarrén kan bestå av blod och slem, den sjuke kan bli så utmattad av sjukdomen att han svimmar vid tarmuttömning. Den sjuke har en extrem törst och ber om mängder med vatten.

Tyfoidfeber

Detta är den mest aggressiva arten av salmonellabakterier. Det behövs en väldigt liten smittdos för att sjukdom skall uppträda, vilket gör att sjukdomen är mera smittsam än andra salmonellabakterier.

Symtom

Vid tyfoidfeber insjuknar man 10-14 dagar efter smittillfället, med hög feber och ett påverkat allmäntillstånd (man blir tyfös). Diarréerna är mindre framträdande än vid andra salmonellainfektioner.

Smittkälla

Salmonellabakterierna överförs via infekterad mat och vatten. En gammal beprövad tumregel som brukar fungera är –”ät och drick endast det som har kokat i timmar och fortfarande kokar”

Allopatiskbehandling

Tyfoidfeber kan behandlas med antibiotika. I förebyggande åtgärder finns det två typer av tyfoidvaccin; en i tablettform och ett i injektionsform. Skyddseffekten är ca: 70% för båda, och skyddet varar i ca: 3 år, där efter bör vaccinationen på fyllas.

Homeopatiskbehandling

Då tyfoidfeber är ett jätteområde med massor av följdsjukdomar, skall jag här försöka begränsa området till det akuta stadiet.

Sammanställning av homeopatiska läkemedel vid tyfoidfeber. Endast specifikt utvalda.

Agar, ail, apis, arn, ars, arum-t, bapt, bell, bry, calc, camph, canth, carb-v, cham, chin, chlor, colch, crot-h, echi, ferr, gels, hyos, iod, ign, kreos, lach, lyc, merc-cy, mur-ac, nit-ac, op, phos, ph-ac, rhus-t, stram, sulph, ter, valer, verat, zinc,

Rhus toxicodendron(rhus-t) Gift murgröna

Det typiska för Rhus-t är att sjukdom och symtom uppträder oftast som en följd efter att blivit utsatt för kallt fuktigt väder, när personen samtidigt har svettats p.g.a. kroppsarbete. Symtomen är mer eller mindre periodiska. Vid feberfrossa och en låg form av tyfoidfeber. Smärtan är av värkande, dragande, blåslagen karaktär.

Vid feber finns vissa mentala symtom som, osammanhängande tal. Oro, ångest och rädsla, och delirium. De mentala symtomen kommer om natten, då de kraftigt förvärras.

Under den våldsamma inflammationsprocessen i buken, som vid tyfoidfeber. Det förekommer ofrivillig tarmtömning. Inflammatorisk svullnad av körtlarna i buk och ljumske. Diarrén är vattnig, blodig och lös. Diarrén försämras under natten, och är bättre under dagen

Stelkramp

Tetanus = Stelkramp. Stelkramp orsakas av ett gift från bakterien Clostridium tetani. Sjukdomen utvecklas när bakterien kommer in i ett sår och kan föröka sig. Framförallt förökar den sig i sår utan syretillförsel, som stickskador eller sår där ingen eller ringa blödning har uppstått.

Symtom

Vid stelkrampssjukdom för man okontrollerade spastiska kramper. Kort efter skadetillfället uppstår smärta med svullnad och kyla i den skadade delen.

Smittkälla

Bakterien förekommer framför allt i djurträck och jord. Vid utsatt risk så är det bara att öppna såret så att det för börjar blöda, skölj med tvål och ljummet vatten.

Allopatiskbehandling

Specifik behandling i sjukdomsskedet saknas. Den sjuke sövs ned och vårdas i respirator tills det går över, det kan ta veckor.

I förebyggande behandling vaccinerar man, och har gjort sedan 1950-talet. Stelkrampsvaccinet ingår i de så kallade trippel och duplex doserna. Barnvaccinationen har skydd upp till 40-årsåldern men behöver då en påfyllnads dos.

Homeopatiskbehandling

Sammanställning av Homeopatiska läkemedel vid stelkramp. Endast specifikt utvalda.

Acon, ang, arg-n, arn, ars, bell, bry, calc, calen, camph, canth, caust, cic, cocc, colch, crot-c, cupr, cupr-ac, dulc, gels, glon, hep, hyper, ign, iod, ip, lach, led, lyc, merc, mosch, nox-v, op, plan, plat, plb, rhus-t, sec, sil, stram, stry, sulph, tab, upa, verat,

Medel i akut skede

arn, hyper, led, phys, tetox, thuj,

Ledum palustre (led) Skvattram

Det första medlet vid stelkramp, är Ledum. Stickskador som följer med väldigt lite blödning och därefter smärta, svullnad och kyla i den drabbade delen.

Hypericum perforatum(hyper) Johannesört

Hypericum är medlet som först används när en nerv är involverad, att en skada har skett så att nerven skadats eller inflammerats, t.ex. en krossad nagel utdragen tand eller andra slags sår. Sår som är punkterade, klämda, snittade, stötta med blåmärken, sargade och upprivna och smärtar behöver Hypericum.

I bland förblir såren öppna, uppsvällda utan någon tendens till att läka, de ser torra och skinande ut på sina sårkanter, röda inflammerade, med brännande, stickande, rivande smärta och ingen som helst läkeprocess. De såren behöver Hypericum

Vid stelkramp, efter att en skada träffat en nerv. Efter att ha stuckit sig på t.ex en nål, och några timmar senare har den sjuke en skjutande smärta längs en nervbana, då är stelkramp en stor fara, ge då Hypericum.