Influensa och homeopati. Författare Monika S Swärd