Den homeopatiska lärans syn på influensasjukdomar och vaccinering.

Författare: Dipl. Homiatriker Monika S Swärd. www.phenix.se

Influensasjukdomar är sporadiska epidemiska sjukdomar som återkommer varje säsong i en ny förändrad form, skrev den tyska läkaren Samuel Hahnemann (1755–1843) redan under 1700-talet. Hans homeopatiska lära är i samklang med naturen och hanteras utifrån sjukdom. Dels den i organismen redan latenta befintliga sjukdomen och den nya sjukdomen, i det här fallet influensan eller vaccinet. Den homeopatiska läkemetoden innehåller en fullständig redogörelse för influensasjukdomarnas utveckling och varför influensavacciner är direkt skadligt för våra kroppar. En läkemetod som skiljer sig från hur vi i Sverige är skolade att se på sjukdom.

Läs hela artikeln i pdf-filen