Författare: Dipl. Homiatriker Monika S Swärd, www.phenix.se

 Här är två av de homeopatiska läkemedel som kan användas covid-19. 

Kinesiska sjukdomsrapporter visar att de som insjuknat i Coronavirusets influensa, har den sjuka en tjock vit eller vit/gul/brun beläggning på tungan och lunginflammation, men även spänningar, svullnad i magen och buken. 
Förstahandsvalen av homeopatiska läkemedlen är Antimonium Crudum och Bryonia. Fler mediciner kommer att kunna användas när vi homeopater har fått erfarenhet av fler sjukdomsfall i Sverige. Så dela gärna informationen med andra personer, föreningar som vara intresserade. 
Har följer en kortfattad läkemedelsbeskrivning av två läkemedlen, läs noggrant innan ordination. Om symtombilden stämmer överens med den som är sjuk kan ni ordinera läkemedlet, helst i samråd med en utbildad homeopat. 

Antimonium Crudum
Brännande smärta med hetta i bröstet. Hostan blir sämre inomhus och i varma rum. Andningen är djup med stönande. Första hostattacken gör mest ont, efterföljande hostattacker är mildare. Riklig mängd med upphostning som gör den sjuke svagare och svagare. Tungan är täckt med en vitbeläggning, kanterna på tungan kan vara lite rödare. 
Huvudvärk med tyngdkänsla i pannan, yrsel, illamående och näsblod. 
Ingen aptit med avsmak för mat. Mycket med rapar, magen blir svullen efter att ha ätit, i samband med feber. Frusen även i varma rum. Feber med illamående, rapningar, vit beläggning på tungan, diarré. 
Mår bättre av: Att vara i den friska luften fuktig luft, att vila. Att ligga ner. 
Mår sämre av: Att resa sig upp, sommarvärme eller strålningsvärme. 
För mer information om Ant-c (Google översättning) https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=http://www.homeoint.org/books/boericmm/a/ant-c.htm&prev=search

Bryonia
Skarp stickande smärta i bröstet, behöver hålla om bröstkorgen när de hostar eller tar djupa andetag. Svår snabb andning som försämras av varje rörelse. Alla slemhinnor är torra. Hostan är hård, torr och smärtsam. Måste sitta upp, blir värre av att äta eller dricka. Att komma in i varma rum försvårar hostan. Upphostningen är tuff och geléliknande.
Tungan har en gul till mörkbrun beläggning. Läpparna är torra och spruckna och den sjuke är mycket törstig. Snuva med en skjutande smärt och värk i pannan. 
Buken är känslig för beröring. Kräks efter att ha druckit varmdryck. 
Frossa med hett och rött ansikte, värre i varma rum. Svettas rikligt, svetten är oljig och surt-luktande. 
Mår bättre av: att ligga på den smärtsamma sidan, vila och kalla omslag eller dryck, kall luft och fuktig luft. 
Mår sämre av: minsta rörelse, ansträngning, att hosta, torr kyla eller hetta eller att dricka het dryck.
För mer information om Bryonia (Google översättning)
https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=http://www.homeoint.org/books/boericmm/b/bry.htm&prev=search

Behandling av akuta och epidemiska sjukdomar
Homeopati utifrån Simile innebär att man ”följer symtomen” i behandlingen och ger det medlet som bäst stämmer överens med hela symptombilden genom sjukdomens förlopp och faser, vilket kan innebära att flera olika medel behöver föreskrivas under ett och samma akuta sjukdomsförlopp, men då används endast ett homeopatika åt gången. 
Så länge medlet och potensen verkar vid akuta sjukdomar, så låt det vara, men om patienten börjar tappa energi och åter klagar om sina symtom och lidande, ge då en ny dos. Hur täta doseringsintervallerna är beror främst på hur häftig sjukdomen är och hur snabbt medlet är, ju häftigare symtom, hög feber, svettningar och så vidare desto tätare doser. 
Om den sjuke plötsligt uppvisar en helt ny symptombild genom förändringar i utsöndringarnas beskaffenhet, går från frossa till hetta, börjat svetta efter att ha varit torr är några exempel, så behöver ett nytt homeopatika ordineras utifrån simile som överensstämmer med den nya aktuella sjukdomsbilden.
Det går inte att förebygga akuta sjukdomar med homeopati, då den homeopatiska metoden kräver att det först finns en sjukdom att bota, utifrån de individuella symtomen hos just den persons influensa.

Dosering
När du ger homeopatikan till den sjuke är det bra att hälla kulorna eller grynen i en sked. Vilket material skeden är gjord av spelar ingen roll, bara den är torr och ren. Den verksamma substansen finns till största del på utsidan av globulit och är därför lite känsligt för fukt och värme. Sedan ber du den sjuke att låta medicinen smälta i munnen en liten stund innan den sväljer ner substansen. Verkan av medicinen tas upp av munslemhinnan är det bra om slemhinnan är så orörd som möjligt, alltså att det har gått en liten stund sedan den sjuke åt eller drack något, samt att det får gå en liten stund efter att intaget gjorts. 
En liten stund kan vara allt från 3–15 minuter, det beror på omständigheterna hos den sjuke. Kanske det är en hektisk feber och törsten är stor och den sjuke behöver dricka ofta, då får det vara den kortare tidsintervallet som tillämpas. Men om det rör sig om en stukad fot, då kan det längre tidsintervallet tillämpas. 

Det är endast en rekommendation som var och en använder på eget ansvar. 

Läs mer på:

Akupunktörerna i Kinas sammanställning av symptoms och behandling:
https://www.elotus.org/article/how-covid-19-2019-ncov-currently-treated-china-tcm?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4746425aa5-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_04_11_08_COPY_01&utm_term=0_f77c018b6c-4746425aa5-136734905&fbclid=IwAR0KE5YeK-jtJtk6S8LiOf5juQ0RUGHQO1kVjVb1NzAS9TTjCWHqtuKcjFA
Coronaviruset enligt Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2och
Artikel om influensa ur den homeopatiska metoden:
https://phenix.se/?page_id=1257

Läkemedlen finns bland annat att köpa hos: 
Scanfarma.se, Vertenature.se och Dcg.se