Det finns så många bra artiklar och uppsatser skrivna av personer som gett av sin tid och kunskap. 
Här är några som jag tycker är viktiga av olika anledningar. Vissa är viktig samhälls information andra är skryt och andra är bara bra.

Monika Swärd