Kraniosakral Behandling

 KranioSakral behandling (K.S.) är en behandlingsmetod där du ligger på behandlingsbänken med kläderna på. Behandlingen har för avsikt att återställa den naturliga rörelsen i kroppens ben från ditt kranium (skallen) till sakrum (korsben). Behandlingen påverkar även dina skelettben så som ryggradenskotor, bäckenet, korsbenet och svanskotan.
Fokus hålls på skelettbenens samband till den yttersta av de tre hjärnhinnorna, som finns inneslutande i kraniet genom vätskorna runt hjärnan, ryggradskanalen och ända ner till svanskotan.

Läs mer på kstf.se