Påbyggnadsutbildning till Nivå 1 yrkesverksam Homeopat

March 11, 2021 - March 13, 2021 Hela dagen
Lejongränd 2, 621 57 Visby, Sverige
Phone:0708-33 89 14
Address: Lejongränd 2, 621 57 Visby
På sköna Gotland!

Att arbeta som Homeopat innebär att du får möta människor som söker för alla former av sjukdomar och symtom, allt från kroniska åkommor till mera akuta tillstånd. Du möter människan, dess livsöden och symtom.

Att utbilda sig till Homeopat är inspirerande och motiverande. Den homeopatiska teorin och praktiken kommer att lära dig nya synsätt om olika sjukdomstillstånds uppkomst och orsak. Utbildningen ger dig en behandlingsmetod med ett ekologiskt alternativ, som inte förgiftar vare sig dig, dina patienter, miljön eller kräver djurförsök.

Påbyggnadstbildningen innehåller den homeopatiska sjukdomsteorin, bemötande och behandling av patienter. Undervisning i den homeopatiska Materia Medica och homeopatiska läkemedel. Utbildningen bygger på Samuel Hahnemann`s (1755- 1843, grundaren av metoden homeopati) rena lära.

För dig som redan har grundutbildning med 250 lärarledda lektioner i homeopati. Påbyggnadsutbildningen är om 350 lärarledda lektionstimmar upp till 600 timmars utbildning till yrkesverksam homeopat.
Den här utbildningen är uppbygd i olika ämnesblock och kan även läsas separat. Vänligen kontakta oss för mer information.
Totalt är undervisningen på 16 st block eller undervisnings tillfällen med totalt 350 lärarledda studietimmar på internat vid minst 4 tillfällen och  som mest vid 10 tillfällen i webb-klassrum under under 2,5 år samt en extra dag med 8 timmar för sluttentamen.
Egenstudier mellan de lärarledda tillfällena tillkommer med cirka 150 sidor per vecka.

Påbyggnadsutbildningen fördjupar kunskaperna i den homeopatiska teorin med undervisningen i Materia Medica omfattar minst ytterligare 260 föreläsningstimmar och avhandlar ytterligare cirka 130 stycken polykrester och oligokrester, samt 100 undervisningstimmar med fördjupade kunskaper utifrån den homeopatiska läkemetoden utifrån 6e Organon och och Kroniska Sjukdomars lära.
Mellan varje utbildningstillfälle ingår ett onlinemöte med hela klassen samt handledning av lärare. Elven ska även skriftligen lämna in en uppsats i respektive ämne efter varje tillfälle.
Under utbildningen sker övning med patienter på Phenixkliniken.

Det är Påbyggnadsutbildningen i homeopati, så utbildningen fokuserar på den praktiska läran, hur metoden används och utförs och i relation till teorin i ämnet homeopati.
Där största vikten läggs på hur en yrkesverksam homeopat arbetar med sina kunskaper i den homeopatiska principen och metoden utifrån Samuel Hahnemann´s praktiska arbete.
Efter erlagd basmedicinskutbildning om 60 p. ger utbildningen behörighet till Homeopatiska förbund som Svenska homeopaters riksförbund –SHR, KHY med flera.

Se Utbildningsplan.
Utbildningen följer ECCH`s utbildningsrekommendationer samt svenska rekommendationer i Sverige.
Elever och lärare är under gällande tystnadsplikt.

Utbildningen går igenom:
Den homeopatiska läran och metoden, similieprincipen, föregångare och viktiga personer inom homeopatin, Herring princip, sjukdomens inre orsak, livskraften, homeopatiska läkemedels läran, läran i och om läkemedelsprövningar, den akuta- epidemiska- iatrogena och kroniska sjukdomar samt trauma och olycksfalls behandling, patient anamnes, ensidiga sjukdomar, undertryckning av symptom, kliniska patient behandlingar och övningsbeskrivningar, modaliteter, miasma-teorin och den kroniska sjukdomen, klassisk homeopati, träning i att använda sig av Repertoriet, grupparbeten i homeopati, orientering i forskningsmetodik, praktiskt patient arbete, examensuppsatse, att start och driva företag, branschorientering och mycket mer.

Lärare:
Monika Swärd började undervisa vid NMF-education 1995 i ämnet massage för att sedan ta över som huvudlärare i ämnet homeopati 1997. 
Undervisat som huvudlärare i homeopati på Näringsmedicinska Skolan och startade sin egen skola Phenix-Homeopati akademin 2012.
Monika är en omtyckt gästlärare och har föreläst vid bland annat Homeopatiforum i Göteborg och Helsingfors samt vid KAM-utbildning på Karolinska Institutet.
I mitten av 1990-talet hjälpte hon även föreningen Amurt att starta upp Homeopatiska kliniker i Rumänien och var lärare via “Overseas Training of London, College of Classical Homeopathy”.
Hon har arbetet med homeopati utifrån Samuel Hanhemanns lära och metod sedan 1993. Hon har fördjupat sig i den homeopatiska läran i från sin grundkunskap, som inte är så känd inom homeopatin i Sverige i dag. Har arbetet utifrån den metoden i sin dagliga praktiska verksamhet.
Monika är en driven föreläsare med stort engagemang att eleverna ska få en fördjupad kunskap i ämnet homeopati och framgångsrika terapeuter.

Även gästlärare kan komma att bjudas in vid behov.

Förkunskaper: Denna utbildning är främst anpassad för dig som redan har den grundläggande teoretiska utbildningen i homeopati samt  sjukvårdsinriktad utbildning med tidigare kunskaper i anatomi och sjukdomslära. Om så inte är fallet vänligen ange det i din ansökan.

Anmälan eller frågor:
PhenixAkademin
Monika Swärd
Tfn: 0708-33 89 14
E-post: monika@phenix.se
Hemsida: www.phenix.se

ANMÄLAN

Plats: Lejongränd 2, VISBY
Kursnummer: Home20
Lediga platser: Ja, begränsat max antal på 8 st elever.

Datum för lärarledda träffar:
2021
Torsdag till Lördag den 11-13 mars 2020 startar vi utbildningen.

Undervisningstider:
Torsdagar: 10.00-18.00
Fredagar: 09.00- 17.00
Lördagar: 09.00- 17.00
Obligatorisk närvaro.

Kurslitteratur, obligatorisk.

Materia Medica Prima, prövningssymtom. Gert Eselböck.   2 250 kr

Homeopati enligt Hahnemann. Handbok i homeopatisk teori. 550 kr

Repertory of the Homeopathic Materia Medica. KENT J.T   350 kr

6:e Organon, Bo Ramme.  350 kr

The Chronic Diseases ( theoretical part) S.H. Hanemann. 150 kr

Priserna är cirka priser inkl. moms och ingår ej i anmälningsavgiften samt att ytterligare litteratur kan tillkomma.

Diplom:
Diplom erhålls efter godkänd utbildning.

Pris & betalning: 

Investeringskostnaderna för utbildningen är 43 750 kr inkl. moms, det går även bra med 20 st räntefria delbetalningar à 1 458 kr.

Önskar du undervisning i ett speciellt block är priset 2 625 kr inkl.moms per tillfälle.
Fakturor för utbildningen skickas per mejl vid inkommen anmälan. Inbetalning sker till Plusgiro, Nordea 649 35 86-9, märk med fakturans nummer.

Ångerrätt:
Vid avbokning av utbildning skall detta ske skriftligen till PhenixAkademin. Som bekräftar mottagandet av din avbokning genom att sända dig en avbokningsbekräftelse. Vid avbokning av utbildning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av utbildningspriset. Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningens start debiteras en avbokningsavgift på 50%. Avbokar du mindre än 24 timmar före utbildningens start eller uteblir helt från utbildningen utan att avboka utgår hel avgift. Du har rätt att sända någon annan i ditt ställe om du får förhinder. Full återbetalning av avgift sker om utbildningen inställes eller flyttas fram till annat datum.
Inställd kurs: Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha anmälningsavgiften innestående. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd. All återbetalning sker inom en månad.

Med reservation för ändringar

Anmälningsblankett: Fyll i dina uppgifter nedan
Anmälan är bindande.                   
Kurskod Home21
Förnamn:
Efternamn:
Person eller org. nummer:
Adress:
Postnummer:
Postort:
Tfn:
E-post:

Företag:
Faktureringsadress:
Postnummer:
Stad:
Organisationsnummer:

Skickas till:
monika@phenix.se
eller skicka till:
Monika Swärd Albers
Bredgatan 3 E
621 57 VISBY