QED: Questions for Empowering Dialogue

Monika S Swärd erbjuder tjänster inom coachning för individer eller grupper.
QED- en metod som lägger särskild tonvikt på att arbeta med motivation som ansluter till känslor. Metoden bygger på att knyta-an till den högsta potentialen i personen genom dialoger som utmynnar från stödjande och uppmuntrande frågor och djupt lyssnande.

Monika har mångårig erfarenhet att handleda individer, par och grupper framförallt i företagsutveckling, privat och personliga frågor samt andliga.