Om Monika Swärd

IBL BildbyråDipl. Homiatriker
Dipl. Kraniosakral terapeut
KAM – Auktoriserad komplementär- och alternativ medicinare

Monika utför följande behandlingar både i Visby och Stockholm. Behandlar både människor & djur.

  • HOMEOPATI
  • KRANIOSAKRALTERAPI
  • MASSAGE
  • QED-COACHNING

BokaTid

INFORMATION om Monika.

Slutförde examen till Dipl. Homiatriker 1993 vid  NMF-education, Sköndal. Vidareutbildad inom enkel­medelshomeopatin i Sverige samt vid utländska skolor. Huvudlärare inom yrkesutbild­ningarna i homeopati vid Phenixakademin, NMF-education. Håller kurser och föreläsningar i ämnet.

Monika Swärd har arbetat heltid sedan 1991 med homeopatiska patientbehandlingar.
Är auktoriserad och kvalitetssäkrad i KAM nr. 197, samt aktiv i KAM:s styrelse (kommittén för alter­nativmedicin) sedan 2001. Medlem i SNS (Sv. Naturmedicinska sällskapet) nr. 373.
År 2003 grundade Monika Swärd  Phenix TM/CAM kliniken AB. 

SNS Sv. Naturmedicinska sällskapet
KAM Kommittén för alternativmedicin
     SHR Sv. Homeopaters  riksförbund 

                                       

Patient- och ansvarsförsäkrad. Godkänd för F-skatt.