Svensk Massage Behandling

Massagebehandling Svensk Massage
Genom behandling med Svensk Massage stimuleras ditt nervsystem, vilket ger en lugnande och helande effekt. De flesta uppskattar också den kroppsberöring som massage medför. Du blir bearbetad i muskler och bindväv som gör att dessa åter igen blir mjuka och smidiga. På så vis befrias Du från onödigt lidande av värk och spänningar. Lymfan aktiveras så att bort-transportering av slaggämnen underlättas. Energiflödet aktiveras och eventuella energiblockeringar kan släppa så kroppens energi åter kan flöda fritt.

BokaTid

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.