Kraniosakral Behandling

Kraniosakral Behandling

 KranioSakral behandling (K.S.) är en behandlingsmetod där du ligger på behandlingsbänken med kläderna på. Behandlingen har för avsikt att återställa den naturliga rörelsen i benen mellan ditt kranium (skallen) och sakrum (korsben). Behandlingen påverkar även alla skelettben som ryggradens kotor, ända ner till bäckenet, korsbenet och svanskotan.
Arbetsområdets fokus hålls på skelettbenens samband till den yttersta av de tre hjärnhinnorna, inneslutande i kraniet genom vätskorna i ryggradskanalen, ända ner till svanskotan.

BokaTid

Läs mer på kstf.se