Homeopatisk behandling av tropiska sjukdomar

Homeopatisk behandling av tropiska sjukdomar

Difteri

Difteri är en krupp liknande bakterie infektion som främst angriper slemhinnorna i halsmandlarna och svalg, och kan sedan sprida sig nedåt luftrören. I tropikerna förekommer även huddifteri. I Sverige har det inte förekommit något inhemskt fall sedan 1988.

Symtom

Infektionen sprids med luftvägssekretet, men nära kontakt med en smittad krävs. Alla smittade blir inte sjuka. 2-6 dygn efter smittillfället insjuknar man med feber och svalgsymtom. Difteribakterien utsöndrar ett gift som har allvarliga effekter på hjärta och muskler, samt nerver och nervsystem. Dessa symtom kan vara livshotande. De initiala symtomen är feber, hals ont och svullna körtlar på hals och nacke. Långsamt sprider sig en hinna över halsmandlarna, gommen och ner mot luftvägarna. Där det finns risk att det blir hinder i andningen och akut snitt i strupbrosket bli nödvändigt. När den sjuke böjer huvudet bakåt ( blottar strupen ) och lutar överkroppen framåt för att underlätta andningen. Åk direkt till närmatse sjukhus och försök ej att ändra den kropps ställningen som den sjuke intagit.

Smittkälla

Undvik all för långvarig närkontakt med den sjuke. Tillämpa god hand hygien. Personer med redan nedsatt immunförsvar skall vara extra försiktiga.

Allopatiskbehandling.                                                                  

Difteri sjukdomen behandlas med en kombination av antibiotika och en speciell form av immunoglobin.

Förebyggande behandling. Vaccination mot difteri ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige och många andra länder. Man får fyra doser, den senaste i 10-årsåldern. Med detta har man skydd fram till 40-årsåldern. En förnyelsedos då, skyddar ytterligare 30-år. Antikropps undersökning visar att kvinnor födda på 1950-talet har ett minskat skydd.

Homeopatisk behandling

Sammanställda homeopatiska läkemedel vid difteri:

acet-ac, ail, am-c, ant-t, apis, arg-n, ars, ars-i, arum-t, bapt, bar-c, bell, brom, bry, calc-p, canth, caps, carb-ac, chr-as, con, crot-c, crot-h, cupr-ac, diph, echi, elaps, guiac, hep, ign, iod, kali-bi, kali-chl, kali-ma, kali-m, kali-p, kali-per, kreos, lac-c, lach, lachn, led, lob, lyc, merc, merc-c, merc-cy, merc-i-f, merc-i-r, mur-ac, naja, nat-a, nat-m, nit-ac, phos, phyt, rhus-t, sabad, sal-ac, sang, sec, sulph, sul-ac, thuj, vinc, zinc-m,

Apis ( apis ) Hela honungsbiet

Difteri med hög feber. Svalget är rött eller vaxartat i sin färg, och ödematöst svullet. Kan inte svälja, utan har en känsla av att ha en plugg i halsen, med en sammansnörning som om den sjuke skulle kvävas. Stickande smärta, i svalgringen som blir bättre av att dricka kallt vatten. Trots att den sjuke är torr i halsen har den ingen törst. Andningen är på skyndad och ängslig, det tycks för den sjuke omöjligt att andas. Kyla av all form förbättrar symtomen.

Aconitum ( acon) Stormhatt

Som en storm angriper sjukdomen personen. Speciellt den som varit utsatt för något plötsligt, som häftigt väder, som exempelvis extrem hetta, snabb nedkylning i kallvind eller undertryckt perspiration etc. Även följder efter skräck och rädsla.

Med rädsla och dödsångest, med hjärtklappning och forcerad puls, tar sig den sjuke om halsen sätter sig rakt upp och kan ej andas. Frusen och med hetta, och en törst efter kallt vatten, all annan dryck tycker den sjuke smakar bittert. Hon har en brännande och rivande smärt och som myrkrypningar i hela kroppen eller vissa områden. Hon kan ej stå ut med sin smärta. Hon är överkänslig för all form av yttre intryck, som t.ex. vind, ljus, lukter, beröring. Hon blir rädd för sin egen död – O, det här kan jag aldrig klara av.

 

 

Kolera

Kolera är en diarrésjukdom som orsakas av bakterier Vibrio cholerae. Dessa bakterier bildar ett gift som påverkar utbytet av vätska och saltet i tarmen.

Symtom

Man kan få mycket svåra och vattniga diarrér, 10-20 liter per dygn. Som kan leda till störning i kroppens Nartium/Kaliumbalanse och uttorkning. Risken för svår sjukdom är störst bland redan undernärda personer. Vi välnärda västerlänningar löper ingen större risk för allvarlig sjukdom. Ofta förekommer kolera med frossa, diarrér och kräkningar.

Smittkälla

Kolera smittar genom att infekterad avföring förorenat mat och dricksvatten. Kolera förekommer därför huvudsakligen i länder med dålig sanitär standard, särskilt där det förekommer monsunregn och översvämningar, som lättare kan förorena dricksvattnet. Använd därför om möjligt flaskvatten till tandborstning och dryck. På äventyrs resor i landsbygden fråga apoteket om råd.

Allopatiskbehandling

Specifik behandling saknas. Men sedan några år tillbaka finns det ett drickbart vaccin med 80-85% skydds effekt i 6 månader. Vaccinet är snarlikt ETCE-vaccinet.

Homeopatiskbehandling

Sammanställning av homeopatiska läkemedel vid kolera:

acon, agar-ph, ars, aven, bell, bry, camph, canth, carb-v, chin-s, cic, colch, cupr, cupr-ac, cupr-ar, dig, euph-c, grat, gua, hydr-ac, ip, iris, jatr, kali-bi, lach, laur, merc-c, mur-ac, naja, nux-m, nux-v, op, ph-ac, phos, podo, psor, quas, rhus-t, sec, sul-ac, sulph, tab, ter, thuj, verat, xan, zinc-m,

Cuprum (cupr) Metallen koppar

Det finns i t.ex. den Indiska traditionen vanor i ett förebyggande mot Kolera. Att bära ringar på tårna utav koppar är ett. Det finns också så kallade kolerabälten, själva bältet är tillverkat i flanell, men spännet är av koppar. Då koppar är ett stort homeopatisktmedel mot just kolera.

Det specifika för koppar är kramper, i både den glatta och tvärstrimmiga muskulaturen. Häftig, vattnig avföring med kraftiga kräkningar, mage och tarm töms helt på sitt innehåll. Den sjuke krampar speciellt om fingrar och tår och naglarna antar en blåaktig nyans. Med häftig frossa kan även andra delar av huden anta en blå färg.

Camphor (camph) Kamferträdet

I många religiösa ritualer bränner man kamfer som rökelse, det är också ett stort homeopatiskt medel mot kolera.

Det typiska för kamfer är den extrema kylan, med mer eller mindre torrhet i kroppen. Den sjuke är kall som en död. Kamfer har en blå uttömmande utsöndring, trots sin kyla vill den sjuke ha fönster och dörrar öppna, han vill bli sval. Han har också kramper som är smärtsamma, men så fort värken kommer vill han få täcket på sig och fönstren stängda, för att bli varm. Så den kolera sjuka drabbas oftast så hastigt att han har blåheten och kylan med utmattning, men ingen diarré eller k räkning, därför kallas den i detta fallet också för torr kolera.

Veratum album (verat) Vit prustrot

Det typiska för Veratum vid kolera, är de häftiga utsöndringarna i mängder. Svettas i mängder, mängder med utsöndring från mage/ tarm, kräks massor, mängder med kallsvettningar. Det före kommer en del kramper hos den sjuke och han vill ha värme. Täcket skall ligga på honom och honom. Värmedyna förbättrar smärtan och lidandet. Diarrén kan bestå av blod och slem, den sjuke kan bli så utmattad av sjukdomen att han svimmar vid tarmtömmning. Den sjuke har en extrem törst och ber om mängder med vatten.

 

Tyfoid feber

Detta är den mest aggressiva arten av salmonellabakterier. Det behövs en väldigt liten smittdos för att sjukdom skall uppträda, vilket gör att sjukdomen är mera smittsam än andra salmonellabakterier.

Symtom

Vid tyfoid feber insjuknar man 10-14 dagar efter smittillfället, med hög feber och ett på verkat allmän tillstånd (man blir tyfös). Diarrérna är mindre framträdande än vid andra salmonellainfektioner.

Smittkälla

Salmonellbakterierna överförs via infekterad mat och vatten. En gammal beprövad tummregel som brukar fungera är” ät och drick endast det som har kokat i timmar och fortfarande kokar”

Allopatiskbehandling

Tyfoidfeber kan behandlas med antibiotika. I förebyggande åtgärder finns det två typer av tyfoidvaccin; en i tablettform och ett i injektionsform. Skyddseffekten är ca: 70% för båda, och skyddet varar i ca: 3 år, där efter bör vaccinationen på fyllas.

Homeopatiskbehandling

Då tyfoidfeber är ett jätte område med massor av följdsjukdommar, skall jag här försöka begränsa området till det akuta stadiet.

Sammanställning av homeopatiska läkemedel vid tyfoidfeber. Endast specifikt utvalda.

Agar, ail, apis, arn, ars, arum-t, bapt, bell, bry, calc, camph, canth, carb-v, cham, chin, chlor, colch, crot-h, echi, ferr, gels, hyos, iod, ign, kreos, lach, lyc, merc-cy, mur-ac, nit-ac, op, phos, ph-ac, rhus-t, stram, sulph, ter, valer, verat, zinc,

Rhus toxicodendron (rhus-t) Gift murgröna

Det typiska för Rhus-t är att sjukdom och symtom uppträder oftast som en följd efter att blivit utsatt för kallt fuktigt väder, när personen samtidigt har svettats p.g.a. kroppsarbete. Symtomen är mer eller mindre periodiska. Vid feber frossa och en lågform av tyfoid feber. Smärtan är av värkande, dragande, blåslagen karaktär.

Vid feber finns vissa mentala symtom som, osamanhängande tal. Oro, ångest och rädsla, och delirium. De mentala symtomen kommer om natten, då de kraftigt förvärras.

Under den våldsamma inflammations processen i buken, som vid tyfoid feber. Förekommer ofrivillig tarm tömning. Inflammatorisk svullnad av körtlarna i buk och ljumske. Diarrén är vattnig, blodig och lös. Diarrén försämras under natten, och är bättre under dagen

 

 

Stelkramp

Tetanus = Stelkramp. Stelkramp orsakas av ett gift från bakterien Clostridium tetani. Sjukdomen utvecklas när bakterien kommer in i ett sår och kan föröka sig. Framför allt förökar den sig i sår utan syretillförsel, som stickskador eller sår där ingen eller ringa blödning har uppstått.

Symtom

Vid stelkrampssjukdom för man okontrollerade spastiska kramper. Kort efter skadetillfället uppstår smärta med svullnad och kyla i den skadade delen.

Smittkälla

Bakterien förekommer framför allt i djurträck och jord. Vid risk öppna såret om möjligt så att det för börja blöda, skölj med tvål och ljummet vatten.

Alleopatiskbehandling

Specifik behandling i sjukdommskedet saknas. Den sjuke sövs ned och vårdas i respirator tills det går över, det kan ta veckor.

I förebyggande behandling vaccinerar man, och har gjort sedan 1950-talet. Stelkrampsvaccinet ingår i de så kallade trippel och duplex doserna. Barn vaccinationen har skydd upp till 40-årsåldern men behöver då en påfyllnads dos.

Homeopatiskbehandling

Sammanställning av Homeopatiska läkemedel vid stelkramp. Endast specifikt utvalda.

Acon, ang, arg-n, arn, ars, bell, bry, calc, calen, camph, canth, caust, cic, cocc, colch, crot-c, cupr, cupr-ac, dulc, gels, glon, hep, hyper, ign, iod, ip, lach, led, lyc, merc, mosch, nox-v, op, plan, plat, plb, rhus-t, sec, sil, stram, stry, sulph, tab, upa, verat,

Medel i akut skede

arn, hyper, led, phys, tetox, thuj,

Ledum palustre (led) Skvattram

Det första medlet vid stelkramp, är Ledum. Stickskador som följer med väldigt lite blödning och därefter smärta, svullnad och kyla i den drabbade delen.

Hypericum perforatum ( hyper ) Johannesört

Hypericum är medlet när en nerv är involverad, att skadan har skett så att nerven skadats eller inflammerats, t.ex. en krossad nagel utdragen tand eller andra slags sår. Sår som är punkterade, klämda, snittade, stötta med blåmärken, sargade och upprivna och smärtar behöver Hypericum.

I bland så står såren öppna, svällda utan någon tendens till att läka, de ser torra och skinande ut på sina sår kanter, röda inflammerade, med brännande, stickande, rivande smärta och ingen som helst läkeprocess. De såren behöver Hypericum

Vid stelkramp, efter en skada som träffat en nerv. Efter att ha stuckit sig på t.ex en nål, och några timmar senare har den sjuke en skjutande smärta längs en nervbana, då är stelkramp en stor fara, ge då Hypericum.

Som du förmodligen redan vet kan man ju krydda brännvinet med Johannesörtsblommorna, och i fall du känner dig lite nedstämd kan du ju alltid pröva med en kopp te.

Arnica montana ( arn ) Slåttergubbe

Se malaria.